Aktuelt

Nyheter

 • Fylkesordfører Ragnhilv Vassvik møter ikke Mæland under en slik agenda.

  Monika Mæland har invitert fylkesrådsleden i Troms og fylkesordføreren i Finnmark til møte 20.august.

 • Hvorfor sier finnmarkingene nei?

  Av Ingalill Olsen, stortingsrepresentant

 • Historien viser at Finnmarkingene fortjener Arbeiderpartiet i posisjon – nasjonalt, regionalt og lokalt

  Kristina Hansen, leder i Finnmark Arbeiderparti

 • Fiskerienes betydning for Finnmark

 • Finnmark arbeiderparti sier nei til oppnevning av Fellesnemd

 • Helseministeren er instruert i luftambulansesaken

 • Oljen fra Barentshavet skal på land

 • Arbeiderpartiet krever lokale ringvirkninger

 • Luftambulansetjenesten HF må bryte avtalen med Babcock !

 • Arbeiderpartiet må være en motvekt til regjeringen sentraliseringspolitikk

  Uttalelse fra årsmøtet 3.-4.mars

 • Jeg konverterer

  Leserinnlegg fra Ingalill Olsen, storingsrepresentant

 • Regionreformen - sammenslåigen av Finnmark og Troms

  Finnmark arbeiderpart sier nei til Gardemo-avtalen

 • Avtale Finnmark og Troms

 • Regjeringen nedprioriterer kysten

  Av Ingalill Olsen (Ap), havnepolitisk talsperson

 • Statsbudsjettet 2018 og Finnmarkskommunene

  Regjeringens nedprioritering av distriktskommuner i statsbudsjettet for 2018 er uakseptabel.

 • Forsvarets tilstedeværelse i Finnmark

  Representantskapet har vedtatt følgende uttalelse om forsvaret.

 • Fjerning av eiendomsskatt på verker og bruk

  Regjeringens forslag om fjerning av eiendomsskatt for verker og bruk er dramatisk for mange kommuner.

 • Regionreformen

  Uttalelse fra representantskapet i Karasjok 21. og 22. oktober om regionreformen.

 • Et sterkt forsvar for kysten og Finnmark

  En ny regjering med Arbeiderpartiet er vår viktigste garanti for et styrket forsvar i Finnmark!

 • GÅR DET SÅ GODT I FINNMARK SOM HØYRE OG FRP PÅSTÅR?

  Høyre og FRP forteller stadig vekk at det går så godt i Finnmark, og æren for det tilskriver de sin politikk.

 • En sterk fiskeripolitisk stemme fra Finnmark

  Stemmer du Arbeiderpartiet, er du med på å sikre Ingalill Olsen stortingsplass. Slik sikres Finnmark en tydelig fiskeripolitisk stemme i Oslo!

 • Høyre og FrP kutter - ikke bare skatt

  Solberg regjeringen har kuttet skatten til de rikeste.

 • Har du glemt Finnmark, Frank?

  I Altapostens valgpresentasjon blir partiene bedt om å komme med en utfordring til en politisk motstander. Vi utfordret Høyres 1. kandidat og statsråd Frank Bakke-Jensen med følgende spørsmål:

 • Kjærlighetsgaranti for eldre

  Å få leve med sin ektefelle eller samboer når man blir gammel og får et hjelpebehov, betyr mye for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv.

 • Nærpolitireformen - de minste kommunene taper

  Nærpolitireformen er innført. Regjeringa hevder at det betyr mer synlig politi i hele landet. Det føles bare ikke slik når man beveger seg ute i vårt fylke, og etter hva vi hører og leser heller ikke i de øvrige fylkene.

 • 10 gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet

  Vi går en spennende tid i møte, der DU kan være med å avgjøre retning for Norge!

 • Trygg helse til hele Finnmark

  Når vi blir syke eller er utsatt for en ulykke, skal vi ha trygghet for at vi får riktig og god helsehjelp, uansett hvor vi bor.

 • Johan Castberg - hva blir igjen til Finnmark?

  av Ingalill Olsen, Stortingskandidat Finnmark Arbeiderparti

 • Arbeiderpartiet og trålpliktene

  Per Sandberg etterlyser i leserinnlegg Arbeiderpartiets fiskerpolitikk. Her kommer et tilsvar på dette på det som gjelder trålernes leveringsforpliktelser, fra fylkespartileder og 2. kandidat i Finnmark, Ingalill Olsen og fiskeripolitisk talskvinne i Ap og 1. kandidat i Sogn og Fjordane, Ingrid Heggø.

 • Skoleløft av Tarjei Jensen Bech, Stortingskandidat Arbeiderpartiett

  Arbeiderpartiets mål er en skole hvor alle elever opplever læring, god oppfølging, trygge rammer, trivsel og stimulans, slik at alle barn og unge får en mulighet til å lykkes. Derfor lanserer Arbeiderpartiet 18 konkrete tiltak for en bedre skole.

 • Skole og omsorg foran skattekutt

  Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til kommunene. Det er faktisk dette valget i september handler om. For AP kommer skole og omsorg først.

 • Krever laksefelle og tiltak mot uønsket pukkellaks i elvene

  Pressemelding fra Aps Steinar Karlstrøm og Tom Sottinen

 • Bli kjent med vår 5. kandidat, Tarjei!

  25 år, hiphop fan og femte kandidat til Stortinget. Og ikke minst: sannsynligvis Finnmarks neste fylkesvaraordfører.

 • Fiskerihavnene er i spill. Stortingsvalget avgjør !

  Dersom du er opptatt av å sikre fiskerinæringa god infrastruktur og mener at fiskerinæringens infrastrukturbehov er like viktig som andre næringers infrastrukturbehov stemmer du Arbeiderpartiet ved høstens valg.

 • Finnmark skal hjæm!

  Debattinnlegg av Kåre Simensen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

 • Fiskeripolitikk er viktig – og til tider vanskelig

  Fisken utenfor Norges lange, rike kyst eies av folket og høstes av fiskerne!

 • Naivt om regionreformen

  Runar Sjåstad, 1.kandidaten til Stortinget, svarer Vadsøordføreren om tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms.

 • Velferdsprofitører

  Svar fra 3. kandidat Steinar Karlstrøm til Utdanningsforbundets spørsmål om velferdsprofitører

 • Arbeiderpartiet vil styrke ressursene til barnehage og skole

  Svar fra 2. kandidat Ingalill Olsen til Utdanningsforbundets spørsmål om ressurser til barnehage og skole

 • Finnmark tror på seg selv, Høyre!

  Leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, svarer på Finnmark Høyre sitt innlegg "Høyre tror på Finnmark, Arbeiderpartiet krisemaksimerer."

 • Panikken tar Høyres toppkandidater

  Svar på Finnmark Høyre sitt innlegg "Høyre tror på Finnmark, Arbeiderpartiet krisemaksimerer."

 • Arbeid til alle er jobb nr 1!

  Debattinnlegg av Runar Sjåstad, 1. kandidat til Stortinget.

 • Bli kjent med Runar Sjåstad, 1.kandidaten vår til Stortinget

  Runar Sjåstad er Arbeiderpartiets første kandidat til Stortingsvalget i Finnmark. "Jeg blir motivert av alle jeg møter som " brenner" for noe, som hver og en, alene eller sammen med andre bidrar til fellesskap."

 • Regionreformen

  Regionreformen er en viktig sak for finnmarkingene, og det er en viktig sak for Finnmark arbeiderparti.

 • Bli kjent med Steinar Karlstrøm, 3.kandidaten vår til Stortinget

  Steinar Karlstrøm er Arbeiderpartiets tredje kandidat til stortingsvalget i Finnmark. 52-åringen fra Alta kjemper om å få fire år på Stortinget sammen med Runar Sjåstad og Ingalill Olsen. Han kjemper også for et mer rettferdig samfunn med rom for alle.

 • Pasientreiser må bli mer fleksible!

  Debattinnlegg av Ingalill Olsen, 2. kandidat til Stortinget.

 • Turistfiske i lovlige former

  Debattinnlegg av Ingalill Olsen, 2. kandidat til Stortinget

 • Bli kjent med Ingalill Olsen, 2.kandidaten vår til Stortinget

  Ingalill er Finnmark Arbeiderpartis andrekandidat til årets stortingsvalg. Kjent for de fleste finnmarkinger som en tydelig stemme for fylket, menneskene som bor her og for kysten hun er så glad i. For et ekte kystmenneske er hun: født, oppvokst og bosatt i et fiskevær. Det har aldri vært aktuelt å flytte fra Finnmark og kysten.

 • Endring i tilbudsstrukturen for fag og yrkesopplæringen

  Finnmark Fylkesting vil støtte og understreke innspill fra Hovedutvalget for Kompetanse på høring fra Kunnskapsdepartementet, om endringer i tilbudsstrukturen for fag og yrkesopplæringen.

 • Jernbane Rovaniemi - Kirkenes

  Arbeidet med en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes startet som et finsk initiativ. Nord-Lapland Regionråd fikk i 2009 et tilskudd på fra det finske kommunaldepartementet for å se på nye utviklingsprosjekter i nord.

 • Tøffere rovdyrpolitikk

  Steinar Karlsrøm har vært spesielt opptatt av landbruket i hele sin politiske karrière.

 • Per, at du tør...

  Fiskeriminister Per Sandberg har sendt et forslag til Stortinget med behandling av trålernes plikter.

 • Et viktig landsmøte for Finnmark, av Runar Sjåstad, stortingskandidat Finnmark AP

  Jeg har tilbragt helgen på Arbeiderpartiets landsmøte. Det har vært inspirerende dager, men aller viktigst: landets største parti har vedtatt et program og flere uttalelser som tar sterkt avstand fra den sentraliseringslinja og passive tilnærminga til næringsutvikling som Høyre og Frp står for. Arbeiderpartiet har slått fast at arbeid til alle i hele landet er jobb nr 1. La meg peke på noen sentrale krav fra Finnmark AP som er innfridd av landsmøtet:

 • Landbruket trenger en ny regjering!

  På Arbeiderpartiets landsmøte vedtok vi ny politikk som skal bidra til fortsatt aktivt landbruk i hele landet. Det er Finnmark Arbeiderparti fornøyd med!

 • Aina Borch - Vi skal vinne valget!

  I Finnmark ønsker vi at Norge også i fremtiden skal være annerledeslandet. Landet der rausheten rår og vi evner å inkludere alle. Landet uten stoppeklokke, der vi bryr oss om hverandre.

 • Terje Wickstrøm - Nussir og beredskap i Finnmark

  Kartleggingen av mineralressurser må styrkes. Det er anslått at det ligger verdier for 1000 milliarder i den norske fjellheimen, og dette er et meget konservativt og forsiktig anslag.

 • Runar Skjåstad - Frivillighet i regionreformen

  Kommune- og regionreformen skal være basert på frivillighet. Barentssamarbeidet må videreutvikles, og Barentssamarbeidet må styrkes.

 • Guro Vollan Nilsen - Sjødeponi

  Å åpne for dumping av gruveavfall vil være en trussel for de fine fjordene vi har i Norge. Vi må ha en bærekraftig bruk av fellesskapets ressurser. I framtidens mineralnæring må det settes gode miljømessige rammevilkår som inkluderer underjordsdrift, alternativ bruk av overskuddsmasser og tilbake fylling av restmassen.

 • Ronny Wilhelmsens - Samiske lokalsamfunn

  Høstens valg er et verdivalg. Arbeiderpartiet velger lokalsamfunn hvor vi kan bruke de samiske språkene, ha arbeid og føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap fremfor skattekutt til de rikeste.

 • Ingalill Olsen - Fisken er folkets eiendom

  En fornybar ressurs som fisken er en økonomisk evighetsmaskin, hvis bestandene forvaltes riktig. Fisken er folkets eiendom, det er AP helt krystallklar på.

 • Bjørn Johansen - 420 KV til hele Finnmark

  Vi må ta hele landet i bruk! I Finnmark har vi behovet for 420 KV linje helt til Varangerbotn. Det bør også satses mer på kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge.

 • Steinar Karlstrøm - Barnetrygdtillegget er fjernet

  H/Frp fjernet barnetrygdtillegget. Vi foreslår at det tilføres tiltakssonen for å styrke tiltak som motvirker frafall i videregående skole. I tillegg må nybygging av elevhybler likebehandles med studenthybler.

 • Per Sandberg på røvertokt langs kysten

  Debattinnlegg av Ingalill Olsen, partileder og 2. kandidat til Stortinget

 • Var Finnmarksfakultetet i Alta bare en bløff?

  Debattinnlegg av Ingalill Olsen, andrekandidat for Finnmark Arbeiderparti til Stortinget

 • Digital motorvei til hele landet!

  Av Runar Sjåstad, Ingalill Olsen og Steinar Karlstrøm, første-, andre- og tredjekandidat for Finnmark Arbeiderparti til Stortinget

 • Arbeiderpartiet i Nord Norge samlet til møte

  Arbeiderpartiets fylkesstyrer i Nordland, Troms og Finnmark har vært samlet til møte på Sommarøy 23. – 25.09. Stortingsvalgkampen var hovedtema for samlingen og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske var sentral gjest.

 • Pliktsystemet i hvitfisknæringa under lupen

  - Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som i ekspressfart skal vurdere pliktsystemet i hvitfisknæringa. Den såkalte Pliktkommisjon har bedt alle interesserte komme med innspill og Finnmark Ap har i dag gitt sitt, sier fylkespartileder Ingalill Olsen.

 • Runar og Ingalill topper endelig listeforslag

  Nominasjonskomiteen har i dag lagt fram sitt endelige forslag til stortingsvalgliste for Finnmark Ap for perioden 2017 - 2021. Nominasjonsmøte avvikles i Vadsø 27.11.16.

 • Partisekretær Kjersti Stenseng til Finnmark

  Arbeiderpartiets partisekretær besøkte vestfylket tirsdag til torsdag denne uka. Hammerfest og Kautokeino stod på besøkslista, med korte stopp i Kvalsund og Alta på turen.

 • Ledig stilling som fylkessekretær i Finnmark

  Vår fylkessekretær gjennom mange år skal over i nye arbeidsoppgaver og vi søker derfor etter ny fylkessekretær for snarlig tiltredelse. Fylkespartikontoret holder til i Vadsø, men vi er villig til å se på plassering av arbeidssted. Fylkessekretæren skal sammen med tillitsvalgte og ansatte arbeide for å nå våre politiske og organisatoriske mål.

 • Nordområdesamråd i Vardø

  Arbeiderpartiet avviklet Nordområdesamråd i Vardø sist fredag. Samrådet er en del av Arbeiderpartiets programprosess hvor den åpne delen nærmer seg slutten,

 • Hjelper Savio hjem

  - Vi vil gjerne bidra til å ”hjelpe Savio hjem”, sier Ragnhild Vassvik, fylkesvaraordfører (Ap). Fylkestinget bevilget torsdag 1 million kroner for å bidra til Savio-museets kjøp av en unik samling.

 • Nominasjonsprosessen er i gang!

  Hvem skal etterfølge Helga Pedersen og Kåre Simensen på Stortinget fra 2017 - 2021? Partimedlemmer og sympatisører inviteres med dette med å komme med sine innspill direkte til nominasjonkomiteen.

 • Kystfolket vant!

  Regjeringens retrett i forhold til sitt opprinnelige forslag til sjømatindustrimelding er en seier for det folkelige opprøret mot regjeringen langs kysten.

 • Finnmark Ap om kommunereformen

  Ordførere på årsmøte i Finnmark Arbeiderparti er tydelige på at kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

 • Arbeidsledigheten krever handling nå!

  Arbeidsledigheten krever handling nå, ikke skattelettelser til de rikeste. Ledigheten er høyere enn på mange tiår og kryper raskt mot 130 000 mennesker som nå er ledige i Norge.

 • Vedtak og uttalelser fra årsmøtet 2016

  Årsmøtet i Finnmark Ap er Finnmarks viktigste politiske verksted. Vedtakene herfra tas opp som forslag i styringen av Finnmark fylkeskommune og de tas opp med sentrale myndigheter og i Arbeiderpartiets sentrale organer. De spilles også inn som del av partiets programprosess. De viktigste vedtakene og uttalelsene fra årets årsmøte: - Det videregående skoletilbudet i Finnmark - Fiskeripolitiske uttalelse - Flyktninger som er ressurs for Finnmark - Konseptvalget for Johan Castberg-feltet - Beredskapen i Finnmark - Et Forsvar for framtiden - Rullebanen på Banak Lufthavn, Lakselv

 • Ingalill gjenvalgt

  Ingalill Olsen fra Havøysund ble gjenvalgt som leder i Finnmark Ap for en ny periode på to år.

 • Årsmøte i Finnmark Ap

  Lørdag 12. og søndag 13. mars avvikler Finnmark Arbeiderparti sitt årsmøte på Arktisk kultursenter i Hammerfest med møtestart kl. 1100. Arbeiderpartiets sentralstyre er representert med Ingvild Kjerkhol, i tillegg til fylkespartilederen.

 • Partisekretæren besøker Finnmark

  Arbeiderpartiets mektige partisekretær på Youngstorget, Kjersti Stenseng, har vært på besøk i Øst-Finnmark uka. Møter med medlemmer og sympatisører i partiorganisasjon, bedriftsbesøk og informasjon fra aktuelle næringslivsbedrifter og kommunene stod på programmet.

 • STØTTER IKKE EN OFFSHORELØSNING PÅ JOHAN CASTBERGFELTET

  Finnmark Aps holdning er at naturressurser som tas i bruk i og i tilknytning til Finnmark skal gi ringvirkninger og danne grunnlag for samfunnsbygging på Finnmarkskysten.

 • Sjømatindustrmeldinga

  Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti ser med bekymring på en del av regjeringas forslag til tiltak for å få en mer lønnsom sjømatindustri i årene som kommer. Forslagene knyttet til endring av pliktene de leveringspliktige torsketrålerne har, er uakseptable, sier fylkesstyrene i Nordland, Troms og Finnmark Arbeiderparti i en felles uttalelse fra helens møte.

 • Konkursen i AS Sydvaranger

  - For Finnmark Arbeiderparti er det uforståelig at vi har en næringsminister og en regjering som velger å ikke gjøre det de kan for bedrifter som sliter. Å skyve ansvaret over på en fylkeskommune, som den samme regjeringa har strippet for midler, er oppsiktsvekkende, sier fylkespartileder Ingalill Olsen .

 • Forsvaret i Finnmark

  Forsvarssjefens militærfaglige anbefaling er det viktigste innspillet i arbeidet med Regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen skal vedtas i Stortinget i juni 2016. Finnmark Arbeiderparti vil, i tiden fram mot Stortingsbehandling, jobbe aktivt for å sikre økt militær tilstedeværelse og økt beredskap i fylket.

 • Flyktningestrømmen til Finnmark

  Flyktningestrømmen gjennom Russland over grensa på Storskog i Sør-Varanger Kommune øker stadig. Det som begynte med en håndfull flyktninger daglig har nå eskalert, og fredag 9 oktober kom hundre flyktninger over den Norsk/Russiske grensa inn til Sør-Varanger kommune over Storskog grensepasseringssted.

 • Vi har farget Nord-Norge rødt!

  Arbeiderpartiet har vunnet valget i Norge, og farget hele Nord-Norge rødt! Finnmark Arbeiderparti takker alle som har stemt på oss og støttet vår politikk og våre hovedsaker som er skole, helse, arbeidsliv og utnyttelse av lokale ressurser i fylket vårt.