Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025


Fylkestinget 2024 - 2027

  • Linda Beate Randal har, etter 12 år helt ute av politikken, lyst til å bruke kreftene sine til å være med å en forskjell for Sør-Varanger og Finnmark. Hun har lang fartstid i politikken, og har, blant annet vært ordfører i Sør-Varanger og nestleder i Finnmark Arbeiderparti. Etter fylkestingsvalget i høst er hun gruppeleder for Arbeiderpartiets gruppe på fylkestinget i Finnmark. Linda har jobbet 12 år som regiondirektør i Innovasjon Norge, og er nå prosjektleder for næringsutvikling på Svalbard. Linda har lang erfaring fra næringsliv, samfunnslivet og politikken. Hun er opptatt av at det er samarbeid som fører oss nærmest felles mål! Linda tror på en god framtid for Sør-Varanger, men da må man jobbe sammen og finne nye løsninger og muligheter i en stadig omskiftelig verden.

  • 31. år fra Hammerfest, og er gruppeleder for Hammerfest Arbeiderparti. Er 2.kandidat til Finnmark fylkesting, og står også på listen til kommunevalget i Hammerfest. Yrkeserfaring: Butikkmedarbeider i dagligvare, badevakt/hallbetjent og fagarbeider i Kontor og administrasjonsfaget.

  • Kristin Rajala er 49 og kommer fra Tana kommune. Hun er bosatt i Polmak, utdannet lærer med hovedfag i samfunnsøkonomi og er mamma til Heike på 13 år. Kristin er vår 3.kandidat til fylkestinget i Troms og Finnmark.

  • 25 år. Opprinnelig fra Honningsvåg, og bor nå i Alta. Har tatt utdanning i Alta, og har en bachelor i sosialt arbeid. Til daglig jobber jeg på NAV. Jeg er tidligere leder for AUF i Finnmark. Jeg stiller til fylkestingsvalget og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste, i tillegg til å være 7. kandidat i Alta kommune.

  • Bjørn er 52 og bor i Sør-Varanger kommune. Han er distriktssekretær i LO Finnmark og var vår 7. kandidat på fylkestingslisten i Troms og Finnmark 2019.

  • Willy Pedersen

  • Isak Mathis Buljo


Styret