Våre politikere


Kandidater 2019

 • Bor i Honningsvåg.

 • Bor i Hammerfest. Han er i fylkestingstinget i sin andre periode, og nestleder av Hovedutvalg for kompetanse. Han er også representant i kommunestyret i Hammerfest.

 • Stine Akselsen (43) er vår 6. kandidat til Stortinget. Hun bor i Kjøllefjord og er inne i sin andre periode som ordfører i Lebesby kommune.

 • Bor i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, er distriktssekretær for LO i Finnmark, 48 år

 • Bor i Alta og leder for hovedutvalg for samferdsel. Han er 58 år, og har 4 barn. "Jeg vil jobbe for et anstendig og trygt arbeidsliv, hvor folk har en jobb å gå til."

 • Bor i Bjørnevatn og jeg er lærer ved Kirkenes ungdomsskole. Viktige saker for meg er kultur, idrett og samferdsel. Sør-Varanger kommune har et rikt og spennende kulturelt mangfold som skal ivaretas og styrkes. Dette er viktig i et samfunn for å utvikle toleranse og fellesskap. Kulturlivet, idrett og lokallag skal være tilgjengelig og inkluderende, uansett om du bor i bygd eller by. Kommunen vår er sentral i nordområdepolitikken. Jeg er opptatt av at vi i større grad legger til rette for å styrke kunnskapen vår som en moderne aktør i et geopolitisk midtpunkt. Arbeiderpartiet har en historie som et kulturpolitisk parti og som toneangivende i nordområdepolitikken. Jeg er sosialdemokrat og det var derfor naturlig for meg å velge Arbeiderpartiet for å kunne påvirke utviklingen og retningen for vår spennende kommune.

 • Jeg vil gjerne være med å utvikle Alta videre. Å kunne fødes i Alta, ha en god oppvekst, og trygge rammer når man eldes ligger mitt hjerte nær. Til dette trenger alle sider av samfunnet å tilrettelegges. Både det private næringslivet og de offentlige oppgavene. Jeg er veldig engasjert i byen min. Jeg trener kampsport og er trener i Alta TKD klubb. Det er nødvendig for små klubber å bli sett og hørt. Jeg sitter også i styret i BUL så mitt engasjement er godt spredt. Til daglig finner du meg på fødestua i Alta.

 • Bor i Båtsfjord.

 • Bor i Hammerfest. 52 år, fra Oslo, men bodd i Finnmark i over 15 år i Kirkenes, Vadsø og nå Hammerfest. Jobber på ENI Norges kontor i byen. "Alle skal med, og hele fylket skal tas i bruk!"

 • Mitt navn er Mariann Wollmann Magga og jeg bor på Sandnes. Jeg er selvstendig næringsdrivende innen IT (Rein Data), men er i et engasjement hos DigForsk AS. I tillegg jobber jeg med familiens reindrift. Jeg har vært sametingsrepresentant 2010-2017, og vara i kommunestyret 2011-15, og er nå fast medlem. Er også medlem av Formannskapet. Mine fanesaker er at barn skal ha en trygg skolegang der trivsel og læring er resultatet. Mobbing og trakassering er noe jeg vil ta tak i, og få fulgt opp sånn at færre opplever dette. Muligheter for næringsutvikling for primær- og kunnskapsbaserte næringer er vesentlig for at vi kan ha et variert næringsliv i kommunen. Da er vi også avhengig av en funksjonell og fornuftig infrastruktur for hele Sør-Varanger.

 • Bente Haug (46) bor i Alta og er instituttleder reiseliv og nordlige studier for UiT Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.

 • Merete (48) er opprinnelig fra Hammerfest, er gift med Roy og har en sønn og en datter. Merete jobber som helsesekretær på SANKS.

 • Steinar Karlstrøm (52) er vår tredjekandidat til Stortinget. Han er fra Langfjordbotn i Alta kommune, og bor nå i Alta. Der jobber han som direktør i Aksis. Steinar har i flere perioder vært leder i Alta Arbeiderparti.

 • Mitt navn er Lena Bergeng og jeg jobber som Innkjøper hos Hærens operasjonsstøtteavdeling Høybuktmoen leir Viktige saker for meg er at ansatte i Sør-Varanger kommune som ønsker det skal få hele stillinger fremfor deltidsstillinger. Å opprettholde møteplasser for eldre og de svakeste i samfunnet vårt som Kilden, Utsikten og Møteplassen og opprettholde de tilrettelagte arbeidsplassene vi har ved Grenseprodukter og Brendselsutsalget. Jeg ønsker å øke antall lærlinger i kommunen, slik at vi har minst to lærlinger pr. tusen innbyggere. Jeg ønsker økt fokus på Universell utforming, slik at Sør-Varanger kommune blir en god og trygg kommune for alle. Jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet i 2007 og ble aktiv politisk fordi jeg er engasjert i hele Sør-Varanger samfunnet og vil gjerne bidra til at vår kommune blir en enda bedre kommune å bo i. I 2007 hadde jeg to barn i grunnskolen og en ny Kirkenes skole var den gang min viktigste politiske sak.


Stortingsrepresentanter


Fylkestinget