Om Finnmark Arbeiderparti

 • HP

  Helga Pedersen

  Stortingsrepresentant

 • IO

  Ingalill Olsen

  Leder

 • original

  Alf Einar Jakobsen

  Nestleder

  Alf E. Jakobsen er gift med Elin, har to voksne sønner og fire barnebarn. Han er sittende ordfører og har vært det siden høsten 1999. Politisk og organisatorisk erfaring: Alf E. som han går under i det daglige, har lang politisk fartstid både i lokalpolitikken og i sentrale politiske verv i Sosialdepartementet og Stortinget. Han har blant annet vært politisk rådgiver og statssekretær i Sosialdepartementet i Regjeringen Brundtland. På Stortinget har han sittet i Sosialkomiteen og Finanskomiteen. Under finanskrisa fra 2007- 2009 fikk han som finanspolitisk talsmann hovedansvaret for håndtering av tiltakene i Stortingsgruppa. Han har hatt en rekke verv innenfor idretten lokalt og sentralt, herunder vært medlem av Idrettsforbundet og Olympisk komite sitt styre. Alf E. hadde et hovedansvar for å integrere idretten for funksjonshemmede inn i den ordinære idretten. Han har i en årrekke vært styreleder i Statens Institutt for Alkoholforskning og Statens Institutt for Rusmiddelforskning. Han har sittet i styret for Helse Nord og hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet. I dag er han nestleder i Finnmark Arbeiderparti og sitter i Landsstyret til partiet. Han kjenner de politiske irrgangene og det politiske systemet på alle nivå veldig godt og har et bredt kontaktnett sentralt, regionalt og lokalt. Han har et bredt kontaktnett mot ulike deler av næringslivet både i Finnmark og andre deler av landet. Alf E. brenner for å utvikle kommunen til et godt sted å bo for alle og ønsker å fortsette som ordfører i en ny periode. Alf E har gjort mye for Hammerfest Han dro i havn Snøhvitprosjektet som «havarerte» en rekke ganger før vedtaket om utbygging og drift ble fattet i Stortinget. I mange år var han i kontakt med aktuelle departement og statsministerens kontor og Stortinget. Han arbeidet lenge med å få et skatteregime med tidlig avskrivning som fikk prosjektet videre. Han har også vært sentral i forhold til arbeidet med å få det italienske oljeselskapet ENI til Hammerfest. Han har vært med å få etablert et eiendomsskatteregime som gjør at kommunen får 193 mill kroner hvert år i skatt fra Snøhvitanlegget. Nå vil han være sentral i arbeidet med å få beholde dagens 120 år gamle regime for Eiendomsskatt for verker og bruk som dagens Frp/Høyre-regjeringen vil fjerne. Han har sammen med ordføreren i Kvalsund vært sentral i arbeidet for å få bygget Stallagargo- og Sjåholmentunnelen. Alf E. har også vært en pådriver i arbeidet med å få i gang opprustning av RV-94 både til Hammerfest og gjennom Hammerfest. Nå arbeides det aktivt med etableringen av en ny lufthavn og arbeidet er kommet inn i et konstruktivt spor. Viktige saker i kommende periode: 1.Få det nye omsorgssenteret inn i driftsfasen og få ferdigstilt investeringer i Turnhall og startet byggingen av Baksalen nye skole. Arbeidet med Hammerfest Arena vil være viktig å finne en finansieringsløsning på. 2. Et hjertebarn for Alf E. er å bedre rusomsorgen der både arbeidet med å skaffe tilfredsstillende boliger er viktig. Disse må være tilpasset den enkeltes behov der også for og ettervern er sentralt. 3. Bedring av samferdsel på sjø- og land, herunder gode båtruter i ytterdistriktene med tilfredsstillende godsløsninger, RV-94 fra Skaidi til Hammerfest og omkjøringsveien forbi sentrum. Videre arbeidet med ny flyplass. 4. Arbeidet med opprusting og forskjønning både i distriktene og sentrale deler av distriktet er en prioritert oppgave. Herunder fortsette arbeidet med å beholde et rikt kulturtilbud og gode skoler og barnehager. 5. Få utviklet reiseliv og turisme blant annet gjennom destinasjonsutviklingsprosjektet.

 • KS

  Kåre Simensen

  Stortingsrepresentant

 • original

  Lill-Tove Ottesen

  Fylkessekretær

 • 14729080_1810247532593560_6260547974234075786_n

  Aina Borch

  Studieleder

 • SAO

  Ståle A. Olsen

  Styremedlem

  hamningberg@hotmail.com 97764493
 • BH

  Bente Haug

  Kvinnepolitisk ansvarlig

 • TS

  Tomas Sagen

  Styremedlem

 • TK

  Torill Klogh

  Styremedlem