Regjeringens ansvar, ikke Finnmarks!

Av Ingalill Olsen, stortingsrepresentant

Regionreformen, den som er så elendig utformet at den er kalt et barn selv foreldrene ikke elsker, lever et utrygt liv.

Finnmark og Troms prosessen er satt på vent, og i andre fylker er det gryende opprør over en tvangsreform uten innhold og fullstendig uten struktur. 

Dette er ene og alene Regjeringens ansvar. De har lagt fram dette misfosteret av en reform og fått et knapt flertall bestående av H, FRP, V og Krf i Stortinget til å stemme for, uten at noen vet hva den skal inneholde.

Arbeiderpartiet er for regionreform, men ikke tvang. Ingenting kan bygges i dette landet med tvang, det viser all fornuft.

Resultatet av at Finnmark og Troms- sammenslåinga er satt på vent, førte til at aviskommentatorene  i særdeleshet i Nordlys, men og andre «besserwissere» gikk «bananas». De har angrepet Finnmarks holdning, og karakterisert finnmarkingene på det groveste. Vi skjønner ikke vårt eget beste, vi er sytere, navere og uten framstidsutsikter og selvfølgelig uten solidaritet med Troms. Disse guttene som er så for regionreformen tror at man kan få finnmarkingene til å se positivt på en slik sammenslåing ved å skjelle de samme finnmarkingene ut.

Vel bor vi langt unna Tromsø, men vi har forstått å stille oss selv følgende spørsmål før vi gikk til urnene:

·       Vil en sammenslåing med Troms gi Finnmark ny vekst og utvikling?

·       Vil en slik sammenslåing føre til at Finnmark får flere offentlige arbeidsplasser? (Vi spør om det fordi vi vet at etablering av offentlige arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø automatisk vil generere vekst, slik vi har sett i Tromsø)

·       Vil flytting av hovedkontor fra Finnmark til Tromsø føre til at Finnmark får flere, ikke færre arbeidsplasser? (Vi har erfaring på dette området også, her kan Fiskeridirektoratet og Innovasjon Norge tjene som eksempler)

·       Vil en slik sammenslåing føre til tilflytting av kompetanse til Finnmark?

Svarene ble sannsynligvis nei på de fleste av spørsmålene.

Hvis man stiller de samme spørsmålene med Troms som utgangspunkt ville svaret nokså sikkert blitt motsatt. Det er kanskje det som driver kommentatorene til å karakterisere sine naboer på den «trumpske» måten de gjør, med utskjelling og nedgradering. Uten sammenligning for øvrig, så har jeg de siste dagene levende kunne forestille meg hvordan meksikanerne har følt det når Trump har rakket ned på dem som gruppe. De som har bejublet sammenslåingen kan bli snytt for russegrensen og utenrikspolitikken, olje- og gassfeltene ute for Finnmarkskysten, og et enormt areal. Ikke rart de er forbannet. Men det rare er at de skjeller ut Finnmark fylkeskommune og våre fylkespolitikere for å si nei til dette elendige prosjektet. Fylkespolitikerne har nemlig mandat fra finnmarkingene til å si nei etter folkeavstemmingen. Kommentatorene har ikke dette mandatet, men de opphøyer seg selv til å vite bedre enn finnmarkingene selv hva som er best for dem.

Arroganse og selvforherligelse bygger ikke fellesskap!

Start heller med å prøve å forstå deres naboer i nord. Dere trenger ikke å være enige med oss. Vi tåler godt en frisk meningsytring.

Det som trengs i denne debatten er litt saklighet, respekt for andres meninger og mye anstendighet!

Ingalill