Partisekretæren besøker Finnmark

Arbeiderpartiets mektige partisekretær på Youngstorget, Kjersti Stenseng, har vært på besøk i Øst-Finnmark uka. Møter med medlemmer og sympatisører i partiorganisasjon, bedriftsbesøk og informasjon fra aktuelle næringslivsbedrifter og kommunene stod på programmet.

original_1478641814_9158773

Vadsø Ap inviterer medlemmer og sympatisører i hele Nord-Varanger til møte på Scandic hotel Vadsø mandag 25.1 kl. 1900. Her er det tema som økende arbeidsledighet, den generelle politiske situasjon og informasjon om partiets programprosesser som er tema for partisekretærens innledning. Etter innledningen er det anledning til spørsmål og debatt og vi regner vel ikke feil om flyktningesituasjonen blir et tema.

Det samme vil skje tirsdag 26.1 i Kirkenes når Sør-Varanger AP inviterer til medlemsmøte på rådhuset kl. 1800. Tidligere på dagen står besøk hos LO, på Snøhotellet i Sandnesdalen og informasjon fra kommunen og næringslivet på programmet.