Regjeringen gir mere penger til å bygge det nye Finnmark!

Av Kristin Rajala og Linda Beate Randal

Det nye inntektssystemet for fylkeskommunene er godt nytt for oss i Finnmark, og gir oss enda bedre grunnlag for å kunne utvikle det nye Finnmark. Dette betyr også at regjeringen har lyttet til viktige innspill fra politisk ledelse i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Ekspertutvalget hadde foreslått en økning til Finnmark på 90 millioner, men regjeringen har falt på en løsning der Finnmark ender på en netto økning på 100 millioner. Dette gir oss mer muskler til å kunne starte det viktige arbeidet med etablering og utvikling av nye Finnmark fylke. 

Dette er gode nyheter for Finnmark og vil være godt for tjenesteproduksjonen til folk i Finnmark når vi igjen blir eget fylke. Det er også spesielt gledelig å se at regjeringen lytter til oss, og følger opp det faktum at reiseavstander er svært kostnadsdrivende for å produsere gode tjenester til innbyggerne i Finnmark. Dette er i tråd med hva vi i Finnmark har sagt i mange år - det koster mye mer å drive og utvikle et fylke med store avstander. 

Finnmark Arbeiderparti jobber for at folk i Finnmark skal ha tilgang på et like godt tjenestetilbud, som folk i resten av landet. Da må man kompensere for avstandsulemper og kostnader. Det har politisk ledelse i Troms og Finnmark fylkeskommune nå fått gjennomslag for!

Vi finner det likevel overraskende at regjeringen følger ekspertutvalgets forslag om å redusere Nord-Norge-tilskuddet til Finnmark. At dette gjøres ved å omfordele trekket fra Finnmark til Nordland er en tilkjennegivelse at Nord-Norge-tilskuddet er for lavt for flere fylket, med det må ikke løses ved omfordeling - det må løses ved å øke tilskuddet for alle! Vi vil derfor fortsette kampen for at samlet pott til Nord-Norge-tilskuddet må økes for å kunne møte de demografiske utfordringene her nord, samtidig som bosetting nettopp i Finnmark er viktig i forhold til den geopolitiske situasjonen. 

Bilde av Kristin Rajala og Linda Beate Randal