Finnmark Arbeiderparti fordømmer Russlands angrep på Ukraina

Årsmøte i Finnmark Arbeiderparti fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare, noe vi ikke kan tolerere.

Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

De menneskelige lidelsene og tapene er enorme, den humanitære krisen er et faktum. Finnmark Arbeiderparti står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden. Ingen skal måtte oppleve og flykte fra sitt eget hjemland eller bekymre seg for om sine nære og kjære har det bra.

Rundt tre millioner har allerede flyktet fra Ukraina, og tallet forventes å øke. Verden har ikke siden 2. verdenskrig stått ovenfor en raskere flyktningestrøm enn vi gjør nå. Norge må ta sitt ansvar og ta imot det antall flyktninger som situasjonen krever. Kommunene må settes i økonomisk stand til å gjøre denne jobben på en god måte. Vi må også stille opp for landene som er nærmeste naboer til Ukraina, som tar imot det store flertallet av flyktninger.

Den senere tid har flere russiske innbyggere i Norge opplevd hets og mobbing. I Finnmark har vi gjennom århundrer hatt en god relasjon til våre naboer i øst, inkludert de som har bosatt seg i landet vårt. De er våre venner, familie og kolleger. Finnmark Arbeiderparti tar sterk avstand fra den hets russiske barn, unge og voksne nå opplever.  

Finnmark Arbeiderparti tar avstand til det Russiske regime, som arresterer og trakasserer befolkningen som ønsker å bruke sin ytringsfrihet.

Finnmark Arbeiderparti står bak kravet om at Russland umiddelbart må stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Vi står sammen med folk i Ukraina, og deres kamp for et fritt, trygt og demokratisk land. Lev Ukraina, fritt Ukraina!

alle årsmøte