Arbeiderpartiet krever lokale ringvirkninger

Arbeiderpartiet er skuffet over at Equinor, tidligere Statoil, har forlatt tanken om en egen ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp og i stedet utreder mulige alternative infrastrukturordninger for oljen. - Vi krever at folk som bor i Finnmark skal dra nytte av oljeproduksjonen, sier stortingsrepresentantene Hege H. Liadal og Runar Sjåstad, som representerer Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomitéen.

- En sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt norsk oljeutvinning. Derfor må også produksjonen komme fellesskapet til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene. Jeg er bekymret over at Equinor ikke tar dette ansvaret på alvor, sier Arbeiderpartiets oljepolitiske talsperson Hege H. Liadal.

Liadal og Sjåstad minner om at daværende Statoil og hele Nord-Norge i 2013 feiret at det skulle bygges en ny ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet. Nye oljefunn skulle gi store ringvirkninger i Nordkapp kommune, og terminal var planlagt til Veidnes. - Derfor er skuffelsen ekstra stor når vi ser at disse planene er forlatt, og at regjeringens forslag ikke engang forutsetter ilandføring med skip, sier Sjåstad.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Finnmark poengterer at Johan Castberg er et stort funn som skal legge grunnlaget for videre utbygging i Barentshavet. - Arbeiderpartiet ønsker at oljen på Johan Castberg-feltet skal tas opp med størst mulige lokale ringvirkninger. Ilandføring med skip må være minimumsløsningen. Vi er overasket over at Regjeringen ikke krever dette ved konsesjonstillatelsen, sier Sjåstad.

- Vi er skuffet over at selskapene slår fast at en ilandføringsterminal ikke vil være samfunnsmessig eller industrielt lønnsom ved denne utbyggingen. Arbeiderpartiet vil kreve at ved flere produserende felt, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og en ilandføringsterminal bygges på Veidnes, sier Sjåstad.