ingalill

Hvordan vil Sp få kvotene tilbake, Geir Iversen?

Leserinnlegg av Ingalill Olsen, stortingsrepresentant

Senterpartiets fiskeripolitiske talsperson Geir Iversen er ute med et innlegg om fiskeripolitikk, med en svært oppsiktsvekkende konklusjon: Hvis Sp får mandat fra folket skal de rydde opp i fiskeridepartementet. «Kvoter og torskeekvivalenter skal tilbake til de opprinnelige kommuner – historisk sett. Den elleville salgs-jippo er over. Senterpartiet er kompromissløs her.»

Dette innlegget sier ikke noe om hvordan det skal skje. Hvis man helt seriøst mener at kvoter skal tilbakeføres til de kommunene de kom fra, så må man angi hvordan det skal gjennomføres.

Et tenkt tilfelle: Skal han som har solgt kvoten sin fra eks via Hasvik til en kommune i Nordland og mottatt penger for det, få kvoten tilbake?

Skal nordlendingen som kjøpte denne kvoten fra Hasvik måtte gi kvota fra seg? Hvem skal i så fall ta tapet, nordlendingen, hasvikfiskeren eller staten?

Hvilken hjemmel og hvilke lover kan Senterpartiet henvise til hvor det er anledning til å gjennomføre tilbakeflytting av kvoter?

Som stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderpartiet er jeg mer enn gjennomsnittlig interessert i fiskeripolitikk. Jeg ser at enkelte kommuner, blant annet min egen kommune Måsøy, er blitt tappet for kvoter. Det er en utvikling ingen kommune ønsker, og jeg mener at vi som finnmarkspolitikere skal kjempe for at Finnmark får sin del av kvotene. Det er en del av jobben for både Geir Iversen og meg, men vi må forholde oss til gjeldende regelverk og opptre seriøst og ikke servere påstander som enhver med litt kjennskap til fiskerinæringa ser er umulig å gjennomføre. Den slags populisme sprer urealistiske forhåpninger på noe som trolig ikke lar seg gjennomføre.

Finnmark Arbeiderparti har vært helt klar på at Finnmark skal ha sin andel av fisken som tas utenfor vår kyst, både for kystflåten og den havgående flåte som trålerne med leveringsplikt. 

Vi har jobbet systematisk opp mot Arbeiderpartiet sentralt og har en gjennomarbeidet og god fiskeripolitikk for hele landet. Ressursene langs vår kyst skal utnyttes til fordel for de enkelte regioner. Vi skal ha en variert flåte, som både kan ta den kystnære fisken og kunne gå lengre ut for å sikre industrien råstoff. Vårt mål er helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Videre vil vi at industrien skal ha tilgang til å eie trålere som i dag, mot at de forplikter seg til å skaffe virksomhet på land basert på kvotene som følger med. Vi vil styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten og opprettholde aktivitetsplikt både i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Dersom trålerne ikke oppfyller sine forpliktelser vil Arbeiderpartiet tildele kvotene til fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn.

Fiskerinæringa er svært viktig for hele landet. Det eksporteres for over 100 milliarder pr år.  Det er en næring som gir aktivitet og sysselsetting langs vår kyst. Vi må ha en fiskeripolitikk som fungerer for både fiskeren, båteieren, landindustrien og lokalsamfunnene. Bare da kan kysten utvikles videre!