Norge trenger ny kurs

Skrevet av Geir Ove Bakken - APs fylkestingsgruppe

Stortingsvalget høsten 21 er svært avgjørende og viktig for samfunnsutviklingen. Erna Solberg med skiftende samarbeidspartnere på høyresiden har styrt og påvirket norsk politikk helt siden 2013. Svært mange vil med rette hevde at privatiseringen er forsterket, forskjellene er økt gjennom at de rikeste stadig blir prioritert over statsbudsjettet. Dette samt at sentraliseringen siden 2013 gjennom mange reformer har gitt distriktene flere nederlag enn nødvendig. Gjennom å stemme 13 september kan du og alle andre ta et oppgjør med denne retningen.

Arbeiderpartiet er svært godt forberedt på å ta ansvar i en ny rød grønn regjering etter valget. Oppgavene vil stå i kø både nasjonalt og internasjonalt. Jonas Gahr Støre med sin klokskap, lange erfaring som leder og fartstid som statsråd, vil bli svært viktig for den nordlige landsdelen. Jonas kan landsdelen og et sterkt AP ved valget vil være svært avgjørende i en rød grønn blokk.

Nasjonal politikk påvirker lokal og regional politikk veldig sterkt, innenfor store og viktige områder som helse, utdanning og samferdsel. Her kan det for eksempel nevnes at store samferdselsprosjekt i vårt fylke er sterkt nedprioritert. På godt og vondt skal denne politikken siden 2013, adresseres der den hører hjemme, til regjeringen Solberg og Høyre, FRP, Venstre og KRF. Røster lokalt og regionalt som skylder på rød grønn side i perioden 2013-2021 bommer svært stygt.

Gi din stemme til Jonas og AP ved dette stortingsvalget. Sammen med Jonas er vi klar for å ta ansvar i perioden 21-25.

Bilde av Geir Ove Bakken