Vi må styrke vårt offentlige helsevesen

Leserinnlegg av Runar Sjåstad, 1.kandidaten til stortinget

7.april er den internasjonale helsedagen. Tiden før, men spesielt tiden under koronapandemien har vist oss hvor viktig det er å ha et godt helsevesen. Når korona er over skal ikke vi tilbake til sånn ting var før. Vi skal styrke helsevesenet for fremtida.

Arbeiderpartiets ambisjon er å ha en helsetjeneste i verdensklasse der fagfolkene står i front, en tjeneste som vil satse mer på forebygging, som lytter til pasientene, og som er tilgjengelig for alle uansett hvor i fylket de bor. Det er et felles ansvar å forhindre at koronapandemien fører til langvarige helseutfordringer.

Høyres prestisjeprosjekt med sentraliseringsreformen «fritt behandlingsvalg» har ikke løst de utfordringene helsevesenet står overfor. Det har vært en reform som har skapt mer byråkrati, større forskjeller i helsevesenet og det går utover pasientene i Finnmark fordi de fleste aktørene etablerer seg på Østlandet. Arbeiderpartiet er mer opptatt av at vi skal styrke vårt felles sykehus her i Finnmark åpning av flere private helseklinikker i Oslo.

Arbeiderpartiet vil ikke akseptere at det skapes et A og et B lag i helsepolitikken. Derfor lover vi at alle skal ha retten til et helsevesen som stiller opp for deg uansett størrelsen på lommebok eller hvor du bor. Derfor sier vi at sykehusene i Finnmark skal få økt grunnfinansiering og at det skal sikres tilskudd dersom køene er for lange.

En av de viktigste ressursene vi har er de ansatte som står i frontlinjen. I 2020 klappet vi for alle helsefagarbeidere som gjør en fantastisk jobb her i Finnmark. Men applausen er verdt lite når det ikke følges opp med konkrete løsninger og penger. Arbeiderpartiet foreslår en egen pengesum til kommunene for å bekjempe ufrivillig deltid. Hele og faste stillinger er bra for finnmarkingen sin forutsigbarhet og økonomi men det er også bra for pasienten som får en ansatt den kjenner.

Arbeiderpartiet mener at det viktigste i folk sitt liv skal være det viktigste i politikken. Derfor trenger vi en bedre politikk for helsevesenet vårt. Etter 8år med høyres sentralisering og privatisering trengs det et løft for sykehusene i Finnmark og de ansatte der.