Kjærlighetsgaranti for eldre

Å få leve med sin ektefelle eller samboer når man blir gammel og får et hjelpebehov, betyr mye for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv.

Arbeiderpartiet vil innføre en kjærlighetsgaranti for eldre som vil bo sammen på sykehjem. Arbeiderpartiet vil sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.

Dette vil være en samboergaranti som skal være et standardtilbud i alle kommuner, ikke frivillig for kommunene å innføre. Rundt 25 kommuner har i dag ulike varianter av samboergarantien.

I vår kommune har vi ektepar som bor sammen på sykehjem/aldershjem. Dette var et ønske fra dem, og det klarte vi å få til.

Arbeiderpartiet vil at alle landets kommuner skal tilby dette som del av sin eldreomsorg.

Det er verd å merke seg at Frp og Høyre vil kun gi tilskudd til nye sykehjemsplasser. Det betyr at kommuner som trenger å rehabilitere et gammelt sykehjem, eller både trenger nye plasser og erstatte gamle dårlige plasser, mister masse penger og dermed settes utbyggingsplanene i fare.

Geir Knutsen

Ordfører, Båtsfjord kommune