Nord Norge trenger reiselivet

av Geir Ove Bakken, gruppeleder APs fylkestingsgruppe Troms og Finnmark og Bjørn Johansen fraksjonsleder næringskomiteen AP

Reiselivet har blitt til en fantastisk og viktig distriktsnæring for Troms og Finnmark. I vår region sysselsetter reiselivet over 9000. Korona pandemien har skapt store og varige utfordringer for reiselivsnæringen i nord. Nord-Norge har over tid klart å utvikle vinterturismen til å bli et flaggskip i norsk reiselivssammenheng. Her har også fylkeskommunene spilt en viktig rolle gjennom målrettet bruk av virkemidler og politiske satsninger. Vår viktigste næring opplever konkurser, oppsigelser og tapte livsverk som en del av hverdagen. Dette innebærer stor usikkerhet for mange arbeidstakere og bedriftseiere. Disse utfordringene er svært alvorlig for bosettingen og sysselsettingen i hele vår nordlige landsdel. Reiselivet sysselsatte over 17000 mennesker i 2019 i den nordlige landsdelen. Disse antall arbeidstakere ette tallet kan bli vesentlig vil bli kraftig redusert i tiden fremover om ikke regjeringen tar inn over seg alvoret som næringen nå står i. Reiselivsnæringen er en av de hardest rammede næringene som følge av korona pandemien, noe som skaper store og varige utfordringer for mange lokalsamfunn og bedrifter i nord. Vi trenger tiltak og egen krisepakke for næringslivet som hjelper næringen gjennom pandemien. Det haster. redusert de nærmeste årene hvis regjeringen ikke bruker vår fortsatt sterke nasjonale økonomi til krisepakker som gir framtidstro. Kommuner og fylker i nord med alle sine viktige reiselivs bedrifter trenger bidrag fra regjering og storting for å overleve det nærmeste året/årene.

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark forventer krever at regjeringen i en ny krisepakke leverer tiltaksordninger som opprettholder de livsviktige arbeidsplassene i reiselivsnæringen.

Dette innebærer:

-Videreføre kompensasjonsordning for en større andel faste kostnader. Bedre innretning for mindre bedrifter og sesong bedrifter.

- Langsiktig tenkning med hensyn til ordninger for reiselivsnæringen. Turistene skal ha noe å komme tilbake til. 

-Midler til omstilling og utviklingsprosjekter for å forberede næringen til den nye normalen. 

-Opprettholde det livsviktige flytilbud/kjøp av flyruter. Bidra til å holde prisene på det forsvarlig nivå. 

-Egen Nordlys og Svalbardpakke.

-Utviklingsmidler økte reiselivsmidler til fylket. 

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark er glad for de for tiltakene som har truffet regjering/storting har levert for reiselivsnæringen til nu. Dette har hjulpet en del bedrifter, men treffsikkerheten for spesielt mindre bedrifter har vært svært liten. Utsikten framover for arbeidstakere og bedriftsledere i næringen er krevende. AP krever at Med arbeid kommer inntekt, og det fellesskapet må stå opp for reiselivsnæringen i en krisetid og regjeringen må levere. Vi skal også framover ha en næring i nord som står klar til å ønske turister velkommen til nord med spektakulære opplevelser i verdensklasse treng vi alle.

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark ber regjering/storting levere på reiselivsnæringens krav i en ny pakke. En næring som sysselsatte 17000 i Nord Norge i 2019.