Dette er stryk, Erna.

Tarjei Jensen Bech, fylkesvaraordførerkandidat Troms og Finnmark

I duellen mellom Jonas Gahr Støre på mandag kom landets Statsminister med følgende melding. «Kunnskap og kompetanse er viktig, og en av grunnene til at tvangssammenslåing av Troms og Finnmark var riktig. For Finnmark har relativt dårlige resultater på sine videregående skoler. De har altså ikke vist at de klarer å gi den ballasten til barn og unge».

Jeg skjønner at statsministeren har behov for å begrunne den hodeløse tvangssammenslåingen og den totale overkjøringen av Finnmarks vilje, men det får være måte på kunnskapsløst vrøvl. Dette er ikke en samtale i en tilfeldig bar, men Norges statsminister som snakker ned et helt fylke.

Jeg beklager å si det, Erna: Men dette utspillet ville stått til stryk i ethvert klasserom.

Stikk i strid med statsministerens utfall har Finnmark og finnmarkingene all grunn til å være stolte. Statsministeren får synse så mye hun vil. I motsetning til henne trenger ikke jeg å finne på ting. La meg i stedet svare med noen fakta om skole i Finnmark.

Finnmark har hevet seg mest i hele landet på frafallstatistikken. Siden 2007 fram til nå har økningen i gjennomføring vært på 13,7%. Dette er landets desidert beste økning og forbedring, målt fra 2007. Det betyr selvsagt ikke at skolen i Finnmark har utfordringer. Skolen i Finnmark har fortsatt en vei å gå og ytterligere arbeid gjenstår, men landets statsminister og Høyre velger nok en gang å snakke ned Finnmark, Finnmarkinger og det gode arbeidet elever og lærere har gjort.

Statsministeren velger å stille seg på siden og sutre. Vel, da regner jeg med hun heller ikke vil forsøke å tilrane seg æren for Finnmarks landsbeste nedgang i frafallsprosenten.

Rektor ved Hammerfest videregående skole, Daniel Randolph, sier følgende: – Her i Hammerfest har vi hatt et kjempeløft siste årene. Vi har aldri gjort det bedre enn nå, og da er det ekstra utfordrende å høre at statsministeren betegner oss som mislykket.

Rektoren sier det godt. Det handler ikke om å bli fornærmet eller nekte å ta kritikk. Det handler om at hardt arbeid og faktiske resultater brukes i et uverdig spill fra landets øverste leder. Skolen i Finnmark blir valgkamp. På helt gale premisser. Det statsministeren sier stemmer ikke. Det er alvorlig. At en tvangssammenslåing skal gi bedre skole strider mot all forskning og all fornuft. Skolene og fagmiljøene vil jo være de samme.

Det er jo selvsagt både trist og litt komisk at man må bedrive voksenopplæring av statsministeren, men behovet er åpenbart skrikende. Så la meg komme med noen flere fakta:

Statsministerens eget kunnskapsdepartementet eier faktisk 2 videregående skoler i Finnmark. Om vi skulle følge statsministerens resonnement så burde kunnskapsdepartementets solide og kunnskapsrike fagmiljø gi en høy boost til de 2 statlige videregående skolene. Slik er det selvsagt ikke og Karasjok og Kautokeino videregående skole scorer på samme nivå som de fylkeskommunale. Derfor faller argumentasjonen til Erna Solberg på stengrunn. Tvangen fra regjeringskontorene handler om sentralisering av makt. Bort fra Finnmark. Intet annet.

Statsministeren var faktisk i Hammerfest nylig. Dessverre var hun mer opptatt av å «snakke» med hvalen Hvaldimir enn folk. Dette er det kommunikasjonsfolkene hennes elsker. Erna som klapper på en tam hval. Nydelig bilde til media, men ikke mye verdt for de menneskene som bor her. Debatten med Støre viste at hun åpenbart burde brukt tiden i Finnmark bedre.

I Finnmark liker vi også hvaler. Både på tallerkenen med en god rødvin til og som attraksjoner i havnebassenget. De er imidlertid lite egnet til å gi politiske innspill, her er mennesker best, fortrinnsvis de som lever i det aktuelle område. Men Solberg har aldri vært interessert i hva finnmarkingene mener. Det er nok å nevne tvangssammenslåingen.

Regjeringen har gitt opp å nå fram med sin sentraliseringspolitikk i Finnmark og bruker heller fylket, dets lærere og elever som huggestabber i valgkampen. Her er det færrest folk og absolutt færrest høyrevelgere. Finnmarks velgere er ikke viktige nok for Høyre.

Derfor ble muligheten til å bli tatt bilde av sammen med Hvaldimir den klare prioriteten. Det var langt mer interessant for statsministeren og hennes apparat enn å prate med folk.

Men jeg liker ikke å bare klage. Jeg vil også gi råd. Noen sier jeg ser ut som en hval, men jeg er et menneske. Så jeg burde være den perfekte rådgiver for statsministeren. Så la meg gi noen råd:

Det hun heller burde gjøre er å bidra til det skoleløftet som skjer i Finnmark. Bli med på å bygge opp den gode Finnmarksskolen. Der vi løfter opp læreren. Lar læren være lærer. Hvor elevene opplever mestring. Hvor vi tilpasser opplæringen individuelt for hver enkelt elev. Hvor vi får til godt samarbeid mellom skole og næringsliv.

Hvis vi skal nå alle disse visjonene hjelper det ikke at landets statsminister sier til lærere og skoleledere at arbeidet er mislykket. At landets statsminister sier til elever i Finnmark at de har for lite ballast. Det bidrar til å skape dårlig selvtillit. Det er kontraproduktivt.

I stedet for et klapp på skulderen fra landets øverste leder må lærere og elever tåle å bli ydmyket. Fremgangen kommer på tross av og ikke på grunn av denne regjeringens hodeløse tvangs-og sentraliseringspolitikk. Landets største framgang møter altså kritikk fra statsministeren. Ikke veldig motiverende. Heldigvis er det lenge siden Finnmarkingene forventet noe annet fra regjeringen.

Vi sutrer ikke. Vi er stolte av skolen vår som stadig blir bedre. Men jeg blir sint på vegne av elever og lærere som har gjort en solid innsats for å heve skolen i Finnmark. Og jeg blir sint på landets statsminister som med skrikende mangel på kunnskap rakker ned på vårt nordligste fylke.

Finnmark sin ungdom fortjener bedre enn dette av landets statsminister.

tarjei