Turistfiske i lovlige former

Debattinnlegg av Ingalill Olsen, 2. kandidat til Stortinget

ingalill olsen

Turistfiske er de siste årene blitt en stor og omfattende næring langs kysten vår. Dette har vært et godt bidrag til turistnæringa i Finnmark gjennom å trygge eksisterende arbeidsplasser eller skaffe nye.

Jeg har prøvd å finne ut hvor mange båter det er i Finnmark, men det var vanskelig. Fiskeridirektoratet region nord sier at det ikke finnes noen oversikt over hvor mange båter som leies ut til turistfiske, men det vurderes å få et slikt på plass. Det er absolutt nødvendig at myndighetene skaffer seg et slikt register.

Vi har pr i dag et lovverk som regulerer dette fiskeriet. Hver person kan ha med 15 kg fisk, samt en trofefisk, pr 7 dager.

Det skulle man tro var ei raus og god ordning, men stadig flere blir tatt i tollen med mye større kvantum enn det lovlige.

Selv har jeg mange ganger stått i lang kø til flyavgang på Alta flyplass, ventende på fisketurister som skal betale ekstra for kassene de sender hjem.

Det at noen forsyner seg med mer enn det lovlige kvantum ødelegger for andre, som forholder seg til reglene. Det er konkurransevridende og undergraver turistfiske som næring. I tillegg kan en kanskje anslå en omregningsfaktor på 8 pga at kun den beste delen av fisken blir skåret ut til filet og tatt med. Det betyr i klartekst at en som er tatt med 300 kg loins har fisket 2400 kg fisk.

Tollvesenet anslår selv at de kun tar under 10 % av den ulovlige fisken, så det er uten tvil store mørketall på dette området.

Dette fisket er etter hvert blitt så omfattende at det er nødvendig å vurdere å iverksette tiltak som kan forhindre overfiske.

Et tiltak kan være at utleier av båt får ansvar for å ikke bare informere om reglene, men også kontrollere det kvantum som enhver fisketurist har med seg.

Dersom vedkommende blir tatt i tollkontroll ilegges utleier av båt en bot. Jeg tror at en slik ordning vil føre til at eier av anlegg og båter vil intensivere kontrollen og ikke tillate overfiske ved sine anlegg.

Et annet tiltak kan være å styrke tollstasjonene i Finnmark. Det er kun Kautokeino som har døgnåpent, mens Karasjok og andre tollstasjoner er ubemannet etter kl 20.00.

I tillegg må et register på plass, slik at det er full oversikt over hvor mange båter som leies ut.

Fisketurismen langs kysten vår er kommet for å bli, men den må kontrolleres og det må innføres sanksjoner som gjør at det ikke er fristende å bryte reglene.

Ingalill Olsen

Stortingskandidat Finnmark Arbeiderparti