Kristin Rajala

14.kandidat fylkestinget i Troms og Finnmark

Bli bedre kjent med Kristin Rajala

Kristin Rajala er 45 og kommer fra Tana kommune. Hun er bosatt i polmak, utdannet lærer med hovedfag i samfunnsøkonomi og er mamma til Henke på ti år. Kristin er vår 14.kandidat til fylkestinget i Troms og Finnmark. 

Dette vil Kristin jobbe for

Et godt videregående skoletilbud med like muligheter til videregående utdanning til alle i det nye fylket. Dette gjør vi ved å bevare og videreutvikle LOSA og naturbruksutdanningene. 

Forbedre verktøyene innenfor utdanning og bruke de mulighetene de digitale verktøyene gir oss. Vi skal sørge for at all ungdom i Troms og Finnmark har høy digital kompetanse.

Videreutvikle samisk barneteater til å bli en nasjonal institusjon. Dette er viktig for å bevare samisk språk og kultur. 

Funfact om Kristin:

Hun har egen snøscooter som hun liker å kjøre turer med om vinteren. 

Kristin Rajala