Svikter vi velgerne?

Av Ingalill Olsen, stortingsrepresentant

Arne Pedersen (For Finnmark) er ute og påstår at internasjonale trender knyttet til sosialdemokratiske partier i Vesten også slår inn i Finnmark når det gjelder regionreformen.

Sosialdemokratiet handler om å fordele ressursene rettferdig, skape arbeid og aktivitet, samt skape verdier før vi fordeler de samme verdiene.

En klar sosialdemokratisk verdi er i tillegg å godta vedtak, selv om vi er uenige i de. Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal slås sammen – mange ganger. 

Jeg vet det, fordi jeg har skrevet og levert forslag for å få flertallet (H, FRP, V og KRF) til å reversere og opphevet vedtaket. Det har regjeringspartiene alltid stemt ned.

Det betyr i klartekst at Finnmark fylkeskommune ikke eksisterer fra 1.1.2020. Det er ca 7 måneder til. Finnmark fylkeskommune vil være uten organisasjonsnummer fra den samme dato, og staten vil ikke overføre en krone til fylkeskommunen mer.

Vurderinga var at Finnmark Arbeiderparti, som leder Finnmark fylkeskommune, måtte ta ansvar for de mange ansatte og sikre deres situasjon framover. Som en ansvarlig arbeidsgiver kunne vi ikke la de ansattes rettigheter vike for en videre protestlinje. Resultatet ville være at de ansatte i Finnmark fylkeskommune ville stått uten arbeidsgiver og dermed uten lønn fra 1.1.2020.

Finnmark Arbeiderparti valgte å gå inn i fellesnemda, ikke med glede, men mer av plikt for å ta hensyn til ansatte og kunne påvirke Finnmarks sin framtidige situasjon. Finnmark Arbeiderparti har fått mye reaksjoner på det standpunktet, og mange kommentarer har beveget seg langt inne i mot det sjikanøse.

Jeg har tenkt mye på de reaksjonene og det aggresjonsnivået vi har møtt, ikke minst på nettsida til For Finnmark. Jeg har forståelse for situasjonen i Vadsø og Øst-Finnmark, og mener at vi som er ansvarlige politikere må bruke krefter og energi på å motvirke negative resultat av regionreformen.  Vi som representerer mindretallet på Stortinget får dessverre ikke opphevet vedtaket før det igangsettes. Vi må forholde oss til virkeligheta slik den er nå, like det eller ikke.

Jeg mener at Finnmark Arbeiderparti gjorde det rette når vi gikk inn i fellesnemda. Vi kjempet mot vedtaket om sammenslåing  med lovlige demokratiske midler, men forholder oss til flertallsvedtak når alle midler er prøvd. Finnmark Arbeiderparti er ikke et populistisk parti som vil sette ansattes rettigheter i spill for å bli populær i protestaksjoner som For Finnmark. Vi er et styringsparti. Vi må gjøre det som er riktig i forhold til det ansvar vi er satt til å forvalte.

For Finnmark har også ivret for at Finnmark fylkeskommune skulle gå til rettsak mot staten. Det har flertallet i fylkestinget sagt nei til. Det er også en riktig avgjørelse. Man kan mislike et vedtak fra Stortinget, man kan være eitrende uenig, men å påstå at Stortinget ikke kan fatte vedtak om sammenslåing (eller oppheving) av fylkesgrenser etter Inndelingsloven, viser manglende forståelse for det norske demokratiske systemet – hvor stortinget er vårt øverste folkevalgte nivå. Etter min vurdering ville en slik sak være umulig å vinne mot staten. Ingen bør gå i retten hvis man ikke har en sjanse til å vinne en sak.

Arne Pedersen, du må gjerne skjelle ut Finnmark Arbeiderparti så mye du vil, men det endrer ikke situasjonen. Finnmark fylkeskommune blir nedlagt fra 1.1.2020, selv om både du og jeg er uenig i det. Nå må kreftene brukes til å sørge for de ansattes rettigheter ivaretas slik at vi beholder kompetanse og fagfolk i Finnmark. Videre må Finnmarks interesser ivaretas i møtet med Troms.

Det er en viktig oppgave som krever både politisk mot og håndverk!

ingalill