GÅR DET SÅ GODT I FINNMARK SOM HØYRE OG FRP PÅSTÅR?

Høyre og FRP forteller stadig vekk at det går så godt i Finnmark, og æren for det tilskriver de sin politikk.

I denne valgkampen har det vært så populært med faktasjekk, så la oss se på hvordan virkeligheten ser ut for oss finnmarkinger:

• Arbeidsplasser blir borte i fylket vårt på grunn av effektiviseringen de 4 siste år i mange ulike offentlig etater

• Finnmark og Troms er tvangssammenslått, mot finnmarkingens vilje

• Fylkeskommunalt ansatte er usikker på sin framtidige arbeidsplass

• En ny fylkesmann er ansatt for Troms og Finnmark, 14 dager før valget, og det til tross for at regjeringa vet at vedtaket om sammenslåing blir opphevet hvis AP vinner valget.

• Skattekontoret i Vadsø er redusert fra 45 til 20 ansatte, til tross for at det skulle «styrkes»

• Fiskerikontor er nedlagt i flere fiskevær, selv om fisket er godt.

• Ekstra tillegg i barnetrygden er fjernet

• Nasjonal Transportplan er et tragisk resultat for Finnmark:

• Ikke penger avsatt til utbedring av Kløfta

• Ikke penger avsatt til å ferdigstille rv 94

• Nesten alle fiskerihavnene er radert bort, for regjeringa mener at kommunene skal mudre og bygge havner selv

Høyre og FRP mener at vi finnmarkinger som påpeker dette krisemaksimerer.

For meg er det en krise at Høyre/FRP-regjeringa slår sammen Troms og Finnmark. Jeg har faktisk ikke truffet en eneste person gjennom hele valgkampen som er enig i det. Vi vet hva en slik sammenslåing betyr av tap av arbeidsplasser. I tillegg har vi allerede store avstandsulemper, som garantert kommer til å bli enda større når det meste skal styres fra Troms. En tvangssammenslåing sier alt om regjeringas forakt for folkemeningen i Finnmark!

Det er faktisk krise når kompetansearbeidsplasser flyttes ut av Finnmark. VI har sett det i Mattilsynet (men mat produserer vi i stort monn), i Statens Vegvesen, i Fiskeridirektoratet, i Kystverket og i Skatteetaten. Alle vil ha skatten vår, men samtidig legger de ned skattekontor i Lakselv og Båtsfjord og halverer og mere til i Vadsø.

Samferdselsministeren skryter av at det aldri har vært brukt så mye penger på samferdsel. Mulig det, men pengene er ikke gått til oss, men til 4-felts motorveg og tog sørpå. Jeg tror ikke vi noen gang har hatt en samferdselsminister, i nyere tid, som har brukt en så liten andel av sitt NTP-budsjett på Finnmark.

Vi skal til og med bygge fiskerihavnene selv! Ikke engang der, i fiskeriene, hvor Finnmark bidrar kraftig til landets totale eksportverdi, skal vi få statlig hjelp!

Hvis denne gjengen får fortsette i 4 år til så kan man bare forestille seg hva de greier å radere bort!

De har jobbet effektivt i 4 år og allerede fjernet en masse kompetansearbeidsplasser. Det er bare finnmarkingene som kan sette en stopper for det som skjer i Finnmark!

Godt valg!

Ingalill Olsen

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet

859768_10151481791217090_2037889932_o