AP, SP og SV forlater samtalene i næringskomiteen om kvotemeldingen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV varslet torsdag formiddag at de ikke ønsker å fortsette samtalene med regjeringspartiene om kvotemeldingen. 

- Dessverre ser vi nå at vi ikke lykkes med å bli enige med regjeringspartiene om gode løsninger for kysten.  Det fantes dessverre ikke vilje hos regjeringspartiene til å nærme seg opposisjonen.  Det er synd. Derfor ser vi ingen grunn til å fortsette samtalene, sier Cecilie Myrseth (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Kvotemeldingen skal avklare hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, hvordan de kan fiske – og også hvordan kvotene skal fordeles. Meldingen har blitt møtt med stor motstand langs kysten. Kritikken retter seg blant annet mot at meldingen gjør for lite for å ivareta kystflåten, den bidrar til mer sentralisering og urettferdig fordeling, og den mangler tiltak for å skape vekst langs hele kysten. Regjeringspartiene har i liten grad ønsket å gjøre forbedringer på meldingen som ble lagt fram da Harald Tom Nesvik (FrP) var fiskeriminister.

- Høyreregjeringens fiskeripolitikk fører til større forskjeller i Norge. Verdifulle fiskekvoter samles på stadig færre hender, og fortjenesten fra fisken fordeles for skjevt. Altfor mye fisk sendes ut av landet og kommer tilbake som fiskepinner fra Kina. Det betyr tapte muligheter for aktivitet langs kysten og for arbeidsplasser på land. Dessverre gir ikke kvotemeldingen fra høyreregjeringen gode nok svar på kystens utfordringer, mener de fiskeripolitiske talspersonene for Ap, Sp og SV.

- Vi er også kritiske til at disse forhandlingene pågår i en situasjon der landet ikke har en fungerende fiskeriminister. Det virker rett og slett ikke som regjeringen tar fiskerinæringen på alvor. Vi vil i den videre behandlingen gi støtte til forslag og merknader vi støtter. De rødgrønne partiene forventer f.eks. at stortingsbehandlingen sørger for at statlig kvotebank blir vraket og at strukturkvotene ikke blir forlenget, sier Myrseth, Pollestad og Fylkesnes.