Pressemelding forhandliner AP, SP og SV i Troms og Finnmark

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Troms og Finnmark er enige om et forpliktende politisk samarbeid for å styre Troms og Finnmark fylkeskommune de neste fire årene.

De tre partiene skal nå utarbeides en politisk plattform for kommende periode, men allerede nå er man enige om å jobbe for å oppheve tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Dagens videregående skolestruktur skal legges til grunn, og ingen skolesteder legges ned. Det innebærer at det ikke blir fritt skolevalg for Troms og Finnmark som helhet.

Partiene er enige om å ha et sterkt fokus på å ta i bruk mulighetene og utvikle hele vår store region, i forhold til infrastruktur, nærings- og lokalsamfunnsutvikling.

 De tre partiene er opptatt av å jobbe for et trygt og seriøst arbeidsliv, og vil invitere partene i arbeidslivet til samarbeid om en modell for offentlige innkjøp og anbud i Troms og Finnmark.

Partiene er opptatt av trygge og sikre arbeidsforhold for de ansatte i fylkeskommunen, særlig i den situasjonen man er i nå.

Den nye fylkeskommunen vil ha en parlamentarisk styringsmodell.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil bli lagt fram før det konstituerende fylkesting i oktober.