Infrastruktur og samferdsel

En infrastruktur som knytter oss sammen

Infrastruktur knytter folk og næringsliv sammen, og skal legge til rette for utvikling og verdiskaping i fylket og nordområdene. Innbyggerne i fylket vårt skal kunne nyte gode veier, gode havner, godt bredbånd, godt kollektivtilbud, gode flyruter og et godt kraftnett. Arbeiderpartiet mener det er behov for en betydelig oppgradering av eksisterende infrastruktur.

En kystvei strekker seg gjennom et vinterkledd landskap. Foto: Øivind Haug