Oljen skal på land i Finnmark, terminalen skal bygges og levedyktige samfunn skal utvikles

Leserinnlegg av Ingalill Olsen, stortingsrepresentant, Runar Sjåstad, stortingsrepresentant og Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp og leder i Finnmark Ap

En kald vinterdag i 2013 inviterte Statoil og deres partnere til stor feiring på Veidnes i Nordkapp kommune. De skulle bygge en ilandføringsterminal for olje fra de store oljefunnene fra Skrugard og Havis i Barentshavet.

Endelig skulle neste kapitel i historien om ringvirkninger av oljeaktiviteten skrives og et helt samfunn i Honningsvåg skulle få ny giv og optimisme.

Så kom nedturen, oljeprisen falt, prosjektet ble for dyrt og oljefunnet var mindre en antatt. Optimisme og jubel ble snudd til motgang og nedturer. Terminalen ble utsatt.

Mye har skjedd siden februardagen for over 5 år siden på Veidnes. Oljeprisen er høy, kostnadene er redusert og mange nye oljefunn er gjort i Barentshavet, nærmere 1 milliarder fat olje er funnet etter Skrugard og Havis og alt tyder på at også disse funnene blir bygd ut i løpet av de neste 10 årene.

Equinor rapporterer om rekordresultater, og leverte ca. 40 milliarder norske kroner i overskudd i tredje kvartal. Oljedirektoratet forteller oss nasjonens olje og gass framtid ligger i nord. Det meste og de største er i nord som det heter i den siste rapporten fra direktoratet.

Nå er tiden igjen kommet for å beslutte hva som skal skje på Veidnes i Finnmark, blir det på nytt utsatt eller blir det kun midlertidige løsninger i Sarnesfjorden med oljeomlastning fra skip? Vi roper et varsko fra nord. Vi bygger ikke samfunn med midlertidige løsninger, nå er tiden moden for og beslutte en mindre terminal på land som på en fremtidsrettet måte kan bygges ut og oppfylle Stortingets beslutning om å sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark. 

Olje og gass fra norsk sokkel har gitt store inntekter som har bidratt til at Norge i dag er et svært rikt land. Petroleumsvirksomheten er landets største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. 

Petroleumsaktiviteten gir i dag betydelig ringvirkninger også i Nord Norge. Hammerfest er selve symbolet på samfunnsbygging og verdiskaping lokalt av denne næringen, og uten fortsatt leting og utbygging av nye funn vil dette stoppe opp. Samtidige er legitimitet til oljenæringen fra oss som bor her nord helt avgjørende for videre inntekter og aktiviteter til havs for denne viktige næringen.

For få dager siden ble det gjort et nytt oljefunn i Barentshavet. Dette er gode nyheter for ringvirkninger nord. Nye oljefunn nært andre oljeplattformer i Nord-Norge gir store muligheter for lønnsomme framtidig utbygginger. 

Dette funnet styrker beslutning om oljeomlastning på Veidnes, vi forventer en løsning med utbygging på land i Finnmark som sikrer betydelig ringvirkninger også i Honningsvåg 

Vi som er valgte som tillitsmenn og kvinner fra Finnmark har derfor en plikt til å gi klar beskjed om at denne gangen holder det ikke med utsettelse eller midlertidige løsninger.

Oljen skal på land i Finnmark, terminalen skal bygges og levedyktige samfunn skal utvikles.