Runar Skjåstad - Frivillighet i regionreformen

Kommune- og regionreformen skal være basert på frivillighet. Barentssamarbeidet må videreutvikles, og Barentssamarbeidet må styrkes.

Dirigenter - landsmøte

 Finnmark Norges nordligste og østligste fylke. Grenser til Troms i vest, Finland i sør og Runnsland i øst. Størst i areal, 14,8 % større enn Danmark. Finnmark er et velfungerende samfunn, rik på kultur, rik på naturressurser, fisk, kongekrabbe, olje og gass., malmer,mineraler og grønn energi. Turisme, oppdrett, reindrift og landbruk - vi har mange muligheter.

Nå har H/FrP med støtte fra KRF og V funnet ut at vi ikke er store nok, vi er ikke robuste. 19 fylker må bli til 10, gjerne med tvang. Derfor er jeg glad for at vår partiledelse har vært så tydelig på at AP ikke vil akseptere bruk av tvang i regionreformen, når vi kommer i regjering til høsten. Finnmark skal består som egen region. Jeg håper på støtte fra Landsmøtet til innsendt forslag fra Finnmark som går på dette.

Som sagt er mye positivt i Finnmark, mulighetene er mange. Samtidig er forskjellene store fra den forrige regjeringens aktive satsing på Nordområdepolitikken og til dagens regjering som ser ut til å mangle vilje til å satse i nord. Regjeringens manglende strategiske satsing på nordområdene er tydelig i NTP. Ingen nye riksveier og fiskerihavnprosjekter i Finnmark for perioden 2018-2023. Manglende midler til rassikring, manglende evne til å investere i nødvendig infrastruktur. Manglende vilje til å følge opp pliktene innenfor fiskeri, for å nevne noe.

Det er stor russlandskompetanse innenfor offentlig og privet virksomhet i Finnmark. Norge følger EUs sanksjoner mor Russland etter annekteringen av Krimhalvøya i Ukraina i 2014. Russland har svart med motsanksjoner og forholdet mellom Norge og Russland er kjølig. Det var rett av regjeringen å reagere ovenfor Russland, rett av Stortinget å stille seg bak kritikken.

Men viktig med dialog for å finne en politisk løsning. Dette handler ikke om Kina, men om vår egen grense. Det har alltid vært et tett og godt naboforhold mellom Norge og Russland. Dette må vi ta vare på i vanskelige tider. Vi har mange samarbeidsområder, folk til folk, urfolk, skole/kultur og næringsutvikling. Barentssekretariatet i Kirkenes må styrkes slik at dette samarbeidet kan videreutvikles.

Arbeiderpartiet må være et distriktspolitisk alternativ. Vi trenger en ny handlingsplan for nordområdene etter modell av "Nye byggestener i Nord". Vi trenger en ny regjering og vi trenger Jonas Gahr Støre som statsminister.    

Runar Skjåstad

Mobil: 41 55 29 85

Runar Skjåstad på talerstolen