Pressemelding fra styremøte 10.desmber

Styret i Finnmark AP har i dagens styremøte vedtatt å oppnevne fellesnemd og ikke sende prosessvarsel. 

Vi er fortsatt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, men stortingsflertallet har bestemt at Troms og Finnmark skal slås sammen mot Finnmarks ønsker. Flertallet i styret (5 mot 4) mener at Finnmarks befolknings interesser best ivaretas ved å starte arbeidet i fellesnemnda nå. Dette under forutsetning av at vi får 19 – 19 i fellesnemnda. Vi ber Monica Mæland utvise ny forskrift for sammensetningen.  

Kontaktperson: Leder Kristina Hansen, 48 99 87 81