Sigurd

Koronakrisen er ikke over før alle er tilbake i arbeid!

Sigurd K. Rafaelsen, nestleder Finnmark AP, 3. kandidat til stortingslisten for Arbeiderpartiet.

Koronakrisa har vist betydningen av fellesskap og den norske modellen. Gjennom sikkerhetsnettet som sosialdemokratiet har stått for, har vi sammen kunne ivareta mange som på grunn av koronakrisa har mistet sitt arbeid eller levebrød. Dette er ingen selvfølge og er et resultat av en mange års kamp for fellesskapet og et resultat av en tydelig opposisjon i storting gjennom krisen.

Også i Lebesby rammes våre små lokale bedrifter av stillstand i reiselivsnæringen, og de løpende utgiftene tærer på en egenkapital som er bygd opp over lang tid. De små reiselivsbedriftene utgjør uvurderlig kompetanse for reiselivsnæringa langs kysten og er en del av pulsen i lokalsamfunnene i Finnmark. Opplevelser og stolthet over det vi har å vise frem, bygger identitet og bolyst i våre respektive lokalsamfunn. Vi er avhengig av trygghet for disse bedriftene. Kompensasjonsordningene må styrkes og forlenges så lenge krisen er over oss. Forutsigbarhet er viktig, og her må ikke regjeringen ligge bakpå. Arbeiderpartiet vil derfor at man forlenger kompensasjonsordningene for næringslivet så lenge behovet er der. Vi må ikke være bakpå, men skape trygghet for et næringsliv i usikkerhet.

1/3 av de permitterte er under 30 år. Dette er nyutdannede og unge i etableringsfasen. En av de møtte jeg hjemme i Kjøllefjord. Permittert fra sin arbeidsplass måtte Kristoffer si opp sin leilighet i Oslo. Mens han venter på å komme tilbake i arbeid, har han flyttet hjem. Kristoffer sier han er heldig som har den muligheten. De som har gått inn på boligmarkedet kan ikke reise fra regningene. Han er i likhet med mange unge i serveringsbransjen rammet hardt av konsekvensene av pandemien. Vi må ta ansvar og gi forutsigbarhet til de som nå står uten arbeid, og vi må komme med tiltak slik at jobben ikke er borte når krisa er over. Nødvendige smitteverntiltak følges lojalt opp i næringslivet, og vi må derfor følge opp med tiltak for arbeidstakerne. Etter press fra Arbeiderpartiet og opposisjonen forlenget man permitteringsperioden og dagpengeperioden på mandag. Vi vil fortsette å arbeide for at ordningene blir mer treffsikre, samtidig vil vi innføre lønnstilskudd slik at vi holder folk i arbeid der det er mulig.

Denne krisa er ikke over før alle er tilbake i arbeid! Fellesskapsløsningene var redningen når krisen inntraff, de vil også ta oss ut av den!

Sigurd