Har du glemt Finnmark, Frank?

I Altapostens valgpresentasjon blir partiene bedt om å komme med en utfordring til en politisk motstander. Vi utfordret Høyres 1. kandidat og statsråd Frank Bakke-Jensen med følgende spørsmål:

H/Frp regjeringa er i full gang med demonteringen av Finnmark samtidig som man har en politikk hvor man gir milliarder i skattelette, mest til de som har mye fra før. Hvorfor skal velgerne fra Finnmark ta det dere sier på alvor når vi de siste fire årene ser hva dere faktisk gjør?

I sitt svar velger Frank Bekke-Jensen å angriper Arbeiderpartiet og kaller det svartmaling når vi beskriver virkeligheta i Finnmark etter 4 år med H/Frp- regjering. Høyre kan ikke forklare seg bort fra det faktum at en mengde kompetansearbeidsplasser i Finnmark er "effektivisert" bort. Hvis du Frank ikke har fått det med deg så kan vi hjelpe på hukommelsen og liste opp de etatene som har redusert og bygd ned:

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statens Vegvesen, Kystverket, NAV, Skatt Nord. Fiskerikontor er langt ned langs kysten og skattekontorene i Lakselv og Båtsfjord er borte. Kompetansearbeidsplasser fjernes og finnmarksungdom finner ikke relevante arbeidsplasser på sine hjemsteder. Vi kan trygt slå fast at statlig virksomhet er blitt bygd ned og sentralisert under Høyres og FRPs styre.

H, FRP, V og Krf har vedtatt å tvangssammenslå Troms og Finnmark, mot finnmarkingenes ønske. Vi vil ikke sammenslåes med Troms, men de borgerlige partiene overkjører lokaldemokratiet. Regjeringa er attpåtil så respektløs at de oppnevner Elisabeth Aspaker som fylkesmann i Finnmark og Troms 2 uker før valget. Det er respektløst all den tid Arbeiderpartiet har vært krystallklar på at dersom vi vinner valget så skal dette vedtaket endres. Høyre skryter av at fylkesmannsembedet skal bli i Vadsø, og framstiller det som en seier for Finnmark. De sier ikke ett ord om alle de fylkeskommunale arbeidsplassene som kommer til å forsvinne fra Vadsø.

Bakke-Jensen skryter av samferdselsbevilgningene. Pengene er gått til motorveg og tog sørpå. Nesten alle fiskerihavnene er tatt ut av regjeringas forslag til NTP. Arbeiderpartiet har i sitt alternativ forslag tatt inn fiskerihavnene i Kjøllefjord, Vardø, Kiberg, Kamøyvær, Havøysund og Gamvik. Arbeiderpartiet har i sitt alternative forslag avsatt penger til Kløfta mellom Alta og Kautokeino, et prosjekt H og FRP ikke har prioritert. Videre har Ap foreslått bevilget midler til å ferdigstille RV 94 mot Hamnerfest, noe regjeringen ikke har gjort.

Bakke-Jensen tar æra for at fiskerinæringa går godt. Det er rett at næringa har god lønnsomher, men det skyldes høye kvoter og en god forvaltning av våre fiskeressurser. Det skyldes ikke Per Sandberg som ville rane Finnmarks andel av trålfisken og gi den omtrent vederlagsfritt til trålrederiene. Et forslag han senere måtte trekke fordi han ikke fikk samlet et flertall for forslaget på Stortinget.

Til og med skattelette for de rikeste framstilles av Bakke-Jensen som en gavepakke til Finnmark. Dessverre er det få rike her, så de 21 milliarder regjeringen har bevilget til de med mest fra før er gått til andre områder i landet.

Mitt inntrykk når jeg lest Europaministerens innlegg er at Bakke-Jensen er mer opptatt av Europa enn Finnmark. Har du glemt hvordan virkeligheten er her nord?

Hvis finnmarkingene fortsatt vil være finnmarkinger, få en politikk for hele landet og ikke fjerne arbeidsplasser fra fylket så bør de stemme Arbeiderpartiet!

Godt valg 11. september!

Ingalill Olsen

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet

Ingalill