Forsvarets tilstedeværelse i Finnmark

Representantskapet har vedtatt følgende uttalelse om forsvaret.

Finnmark Arbeiderparti er fornøyd med regjeringens forslag til styrking av forsvarets tilstedeværelse i Finnmark i den fremlagte Landmaktproposisjonen, og mener satsingen vil skape bedre forsvarsevne, kampkraft og mobilitet.

I tillegg til den allerede vedtatte jegerbataljonen på GSV, vil det være klokt å etablere en felles ledelse for hær og heimevern, lokalisert til Porsangmoen, fordi det vil gi en bedre ressursutnyttelse i landets største fylke i areal.

Å etablere en stående kavaleribataljon samtidig som Heimevernet styrkes og alliert trening beholder sin lokasjon ved Garnisonen i Porsanger, vil gi en styrket forsvarsevne i vårt nordligste fylke.

Finnmark Arbeiderparti mener det vil virke rekrutterende å ha et tilstedeværende forsvar i Finnmark, og finnmarkskommunene utfordres særskilt til å motivere sine unge til å tjenestegjøre i forsvaret.

Samtidig vil vi påpeke et akutt behov for rekruttering til Heimevernet, og vil anbefale at det etableres en egen rekruttskole for Heimevernet minimum til det nye Finnmark Landforsvar er oppe og går.

Finnmark Arbeiderparti vil advare mot å bygge ned kystradarkjeden inntil klare alternativer er på plass. I tillegg er det viktig å sikre nødvendig kapasitet til forhåndslagring av materiell og utstyr til beredskapsformål i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti vil også utfordre regjeringen når de uten utredning vil fjerne hærens helikopterstøtte i nord fra Bardufoss.