Bjørn Johansen - 420 KV til hele Finnmark

Vi må ta hele landet i bruk! I Finnmark har vi behovet for 420 KV linje helt til Varangerbotn. Det bør også satses mer på kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge.

Landsmøtet 

Vi har fantastiske muligheter til å skape nye helårige arbeidsplasser i Finnmark. Vi trenger flere ben å stå på: 

-det er stor letevirksomhet i Barentshavet, noe vi har store forutsetninger til. 

-vi er et fylkes med store muligheter innen bergverk, som vil kunne gi oss lokale, gode helårige arbeidsplasser, og nye muligheter for ungdommen.

Men vi har også utfordringer. Vi har idag kun 132 KV kraftlinje inn til, og i Finnmark. Byggingen av 420 KV kraftlinje inn til Finnmark er under oppstart, fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Foreløpig har Statnett kun fattet oppstart av bygging frem til Alta. Begrunnelsen er at det industrielle behovet for mere kraft er skjøvet ut i tid. De vil fullføre byggingen til Skaidi når det er behov. 

Finnmark AP mener behovet er der idag, og det vil høyst sannsynlig øke i tiden fremover, Goliat i drift, Johan Castberg utbyggingen og mulighetene for gruvedrift i Kvalsund. Vi mener Statnett snarlig må fullføre byggingen helt frem til Skaidi for å møte disse behovene, og også sørge for forsyningssikkerhet for eksisterende industri i regionen. 

Vi må tilrettelegge for en bedre kapasitetsfordeling mellom øst og vest i fylket. Da må 420 KV linja videreføres fra Skaidi til Varangerbotn. Med stor letevirksomhet i Barentshavet vil det bli stor aktiviteten på land som vil øke behovet for kraft. Økt kapasitet på linjenettet vil også kunne utløse fornybar kraft, som mer utbygging av vindkraft. Dersom næringslivet skal etablere seg i nord må vi ha forutsigbarhet og gode rammevilkår. 

Kartleggingen av mineraler/malm forekomster var fra 2011 til 2015 avsett med 110 millioner. Det er pr idag ikke videreført midler for denne aktiviteten. Det er store arealer i Norge som ikke er kartlagt. 

Finnmark AP har sendt inn forslag til Landsmøtet der vi mener staten må avsette ressurser til å intensivere kartleggingen av Norges mineralressurser, også i Nord-Norge. Da får vi hele landet i bruk. 

Bjørn Johansen 

Mobil: 97 59 70 70  

Bjørn Johansen på talerstolen.