Sjokkerende passivt fra olje- og energiministeren om Castberg-utbyggingen

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad er ikke fornøyd med svaret han fikk fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dagens spørretime om lokale ringvirkninger av Castberg-utbyggingen. 

Sjåstad spurte om statsråden har tatt noen initiativ overfor Equinor og eventuelt andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en ilandføringsterminal på Veidnes i tråd med de lovnadene som er gitt og de forventningene som er skapt.

- Utfra statsrådens unnvikende svar gikk det fram at han ikke har foretatt seg noe for å sørge for lokale ringvirkninger av Castberg-utbyggingen. Det er sjokkerende passivt, sier Runar Sjåstad.

Sjåstad minner om at Statoil, nå Equinor, og hele Nord-Norge feiret ny ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet den 13.februar i 2013. Nye oljefunn skulle gi store ringvirkninger i Nordkapp kommune, og terminal var planlagt til Veidnes. 

- En viktig grunnpilar for norsk petroleumsvirksomhet er at det lokale skal få store ringvirkninger. En sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt norsk oljeutvinning. Johan Castberg er et stort funn som skal legge grunnlaget for videre utbygging i Barentshavet. Nettopp på grunn av Castbergs størrelse mener Arbeiderpartiet at infrastrukturløsning som terminal må på plass nå for videre utbygging av hele feltet, sier Sjåstad.