Nærpolitireformen - de minste kommunene taper

Nærpolitireformen er innført. Regjeringa hevder at det betyr mer synlig politi i hele landet. Det føles bare ikke slik når man beveger seg ute i vårt fylke, og etter hva vi hører og leser heller ikke i de øvrige fylkene.

På besøk i Vardø forleden gav politiet der klar melding om ståa: Situasjonen er ikke holdbar. De har jevnlig vaktsamarbeid helt fra Vardø til Tana. Fra Vardø er det 24 mil til Levajok, andre vei mot Ifjordfjellet er det nærmere 20 mil til Vestertana. Når patruljen i Vardø må rykke ut til disse områdene står byene Vadsø og Vardø uten politiberedskap, og det i timevis.

Det samme skjer gjennom vaktsamarbeide mellom Måsøy og Nordkapp. Fra Honningsvåg til Havøysund er det 18 mil. En eventuell utrykning betyr at hjemmearenaen er ubemannet også her i timevis.

Problemet med politireformen er åpenbart størst i de minste kommunene. De største kommunene i Finnmark, som Alta, Hammerfest og Kirkenes kommer bedre ut, men også her er det behov for styrking av mannskapene. For at finmarkingene, også i de mindre kommunene i Finnmark, skal føle seg trygge, så må nærpolitireformen justeres slik at den blir et godt tilbud til hele landet. 16 flere polititjenestemenn til Finnmark i 2018 er ikke tilfredstillende!

Ingalill Olsen

Stortingskandidat Finnmark AP

ingalill olsen