Vi må øke tempoet på satsingen på fiskerihavner

Leserinnlegg av Marianne Sivertsen Næss, stortingsrepresentant og Sigurd Kvammen Rafaelsen, ordfører i Lebesby

m

Regionreformen innført av den forrige regjering gir konsekvenser for utviklingen av fiskerihavnene i Finnmark. Etter beslutningen om å innføre regionreformen ble planleggingen satt på vent da fylkene ikke ble tilført tilstrekkelige ressurser. Kystverket ble omorganisert, og verdifull kompetanse forsvant ut av fylket vårt.

Nå har ny regjerning besluttet at ansvaret for fiskerihavnene skal tilbake til staten. Nå som Kystverket har tilpasset seg beslutninger innført av forrige regjering, har de ikke den tilstrekkelige planleggingskapasiteten som vil være nødvendig for å sikre fremdrift i prosjektene. Vår bekymring er at fiskerihavnene igjen blir satt på vent. Det haster nå med å styrke det kompetente maritime miljøet i Honningsvåg, og Kystverket må få tilført økt planleggingskapasitet. I tillegg må bevilgningene til fiskerihavner styrkes.

Fiskerinæringen er av stor betydning for norsk økonomi, og for verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Gode havneforhold er avgjørende for utviklingen av våre fiskeriavhengige kystsamfunn, og regjeringen er i Hurdalsplattformen tydelig på at de vil ruste opp havner og farleder. Dette er god og viktig distriktspolitikk.

I Finnmark har vi flere gryteklare prosjekter. Kjøllefjord havn og ny molo i Vardø er allerede inne i Nasjonal Transportplan. I tillegg er flere andre prosjekter, som utbedring av havnene i Sørvær og Mehamn, ny molo på Torhop og utbedring av farleden inn til Forsøl, overmodne for realisering. 

Nå som Kystverket får tilbakeført ansvaret for fiskerihavnene, må det maritime planleggingsmiljøet hos Kystverket og avdelingen i Honningsvåg styrkes. Som en markert finnmarksfisker og bedriftseier sa så godt, en god fiskerihavn er alfa omega og sykt viktig for kystsamfunnene.