Utdanning for framtida - i Finnmark

Silje Vollan Nilsen, fylkestingsrepresentant og fjerdekandidat for Finnmark Arbeiderparti

"Vi må gjøre det enklere for unge i Finnmark å ta utdanninga si nærmere hjemme"

– Silje Vollan Nilsen

Tidligere denne uken kom søknadstallene for høyere utdanning. Flere av resultatene har vært oppsiktsvekkende, derimot ser man at søkertallene for førstevalg i Troms og Finnmark har gått opp. Søkere som har valg studieplass i Troms og Finnmark har gått opp, også blant søkere som allerede bor i Troms og Finnmark har flere søkt om studieplass i hjemfylket. Flere og flere har søkt på studieplass på et nettbasert studie, og et av årets mest ettertraktede studieprogrammer er nettbasert ledelse ved UiT campus Alta. 

I alt det positive, ser vi også at søkere til blant annet helsefag har gått ned. Vi vet at vi kommer til å mangle tusenvis av sykepleiere i framtiden, og at noe må gjøres. Å etablere fast bachelor- og masterutdanning i sykepleie, tilby videreutdanning som helsesykepleier og styrke kvaliteten på utstyr og læringsarenaer på campus Finnmark vil kanskje gjøre det lettere for kommende studenter å velge sykepleie. Å kunne ta utdanningen si nært hjemme, og være sikker på at man har oppdatert utstyr og simuleringsrom, vil gjøre det trygt å velge sykepleie og andre helsefag. 

Når studentene er ferdig utdannet og skal ut i arbeidslivet, må vi gjøre det til et enkelt valg å velge nord. Derfor må vi styrke tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Vi har allerede fantastiske tiltak med nedskrivning av studielån og gratis barnehage fra høsten 2023, men jobben stopper ikke der. Yrker som vi har stort behov for i tiltakssonen bør få ekstra nedskrivning av studielån, blant annet helsefag. 

Vi trenger et økt studietilbud i Finnmark for å fortsette denne gode trenden. Som en tidligere student som nektet å flytte lenger enn 3 timer unna mamma og pappa, var det veldig enkelt og trygt å kunne ta utdanninga mi i Alta, og samtidig vite at jeg fikk en kvalitetsutdanning. Vi må gjøre det enklere for unge i Finnmark å kunne ta utdanningen sin nærmere hjemme, enten det er på campus, samlingsbasert eller over nett.

Bilde av Silje Vollan Nilsen