Skole og omsorg foran skattekutt

Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til kommunene. Det er faktisk dette valget i september handler om. For AP kommer skole og omsorg først.

Ingalill Olsen

Av stortingskandidat Ingalill Olsen (AP)

Det er sommer og god tid til å tenke over de store tingene. Jeg er fylt av takknemlighet for å leve i et av verdens beste land å bo i, og et velferdssamfunn som kommer oss til gode gjennom hele livet. Men jeg ser også at det fortsatt er ting i samfunnet som ikke er bra nok. Barn som ikke får den oppfølginga de skal ha i skolen. Eldre som ikke får den omsorgen de skal ha, og pårørende som føler at de ikke strekker til.

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for velferdssamfunnet vårt. Vi ønsker at flere skal være i arbeid. Vi vil at flere som ønsker det skal få barnehageplass. Vi mener det er behov for mer tidlig innsats i skolen. Vi må forbedre både kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen; for å gi de eldre en verdig omsorg tilpasset den enkeltes behov.

For å få til dette må kommunenes økonomi styrkes. Da ordfører Knut Store ble spurt av NRK Finnmark om hva som var viktigst for innbyggerne i Nesseby, var svaret ikke til å misforstå: «Kommuneøkonomien». I en rekke kommuner har lokalpolitikerne måttet kutte i både skole og omsorg for å få budsjettet i havn. Det skyldes selvsagt ikke at ikke lokalpolitikerne ønsker å satse på skole og omsorg. Hovedårsaken er at regjeringen ikke forbereder kommunene godt nok for det løftet som må tas i eldreomsorgen i årene som kommer for å ta i bruk ny teknologi; rekruttere, beholde og videreutdanne de ansatte; og for å ruste opp bygningsmassen.

Arbeiderpartiet prioriterer skole og omsorg. Derfor vil vi styrke kommuneøkonomien. I vårt alternative kommuneopplegg for 2018 foreslår vi å styrke kommunene i Finnmark med om lag 35 millioner kroner utover regjeringens opplegg.

Finnmark fylkeskommune har stort behov for opprusting av fylkesveinettet og behov for midler til kollektivtrafikk, båt- og fergeruter. Samtidig skal fylkeskommunen ivareta sitt ansvar for videregående opplæring og bedre gjennomføring. Derfor foreslår vi om lag 22 millioner kroner mer enn regjeringen til dette.

Hvordan kan vi så oppsummere kommuneøkonomien etter nesten fire år med Høyre og Frp i regjering?

Regjeringen kommer med svake økonomiske opplegg for kommunene, og i særdeleshet fylkeskommunene – som verken står i stil til de utfordringene vårt velferdssamfunn står overfor, eller de kravene Stortinget stiller til kommunene.

Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er sysselsettingsveksten i kommunesektoren lavere enn med rødgrønn regjering. Regjeringen setter ikke kommunene i stand til å ansette nok barnehageassistenter, lærere, sykepleiere og hjelpepleiere; eller til å gi de ansatte tid nok i hverdagen.

For fire år siden, da Høyre og Frp ville i regjering, kom Siv Jensen med følgende løfte om eldreomsorgen:

«Det kan ikke stå på pengene. Det får koste hva det vil. Jeg har ikke samvittighet til å sitte og se på at eldre landet rundt ikke får vaske seg, gå på do eller spise når de trenger det.»

Etter fire år med Høyre og Frp i regjering har vi fasiten. Selv om regjeringen har brukt rekord mye oljepenger, så har det stått på pengene i eldreomsorgen. Store skattekutt til de som har aller mest, var viktigere enn å sette kommunene i stand til å bygge ut kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen.

Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til kommunene.

Det er faktisk dette valget i september handler om. For AP kommer skole og omsorg først.