Finnmark arbeiderparti sier nei til oppnevning av Fellesnemd

Finnmark arbeiderparti viser til gjennomført folkeavstemning i Finnmark 14.mai i år om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms. Et overveldende flertall på 87 % av befolkningen i Finnmark stemte NEI til en slik sammenslåing. Dette er et sterkt mandat og veien videre må gjenspeile dette.

Arbeiderpartiet har i Stortinget sagt nei til tvangsammenslåing to ganger. Sametinget har også stemt nei til tvangssammenslåing. Finnmark AP viser videre til partiets og fylkestinget i Finnmark sitt tidligere vedtak i spørsmål knyttet til regionreformen. Finnmark AP har ikke endret holdning og vil si følgende til spørsmålet om Fellesnemd:

Det knytter seg stor usikkerhet til hva regionreformen og en tvangssammenslåing med Troms vil innebære for Finnmark. Ikke minst gjelder dette nye oppgaver, ledelse, arbeidsplasser, makt og myndighet for Finnmark.

Finnmark arbeiderparti sier nei til oppnevning av Fellesnemd på slike premisser.