Natur og miljø

En bærekraftig region i nord

Det er viktig å balansere vekst og vern. I fremtiden skal det også finnes områder uten tekniske inngrep i vår natur. Vi mener at føre-var-prinsippet må ligge til grunn for naturforvaltning og at kunnskapsmangel aldri skal rettferdiggjøre inngrep i viktige naturverdier. Her i regionen har vi mye vakker natur med helt særegne kvaliteter. Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark ønsker at denne naturen skal være tilgjengelig for opplevelser for alle både i dag og i fremtiden. Bruk av natur og naturressurser skal skje med respekt for berørte lokalsamfunn og ta hensyn til tradisjonell samisk bruk og næringsvirksomhet.

Arbeiderpartiet vil oppfordre til kildesortering, undersøke mulighetene for eget valgfag i videregående skole om grønne arbeidsplasser, og gi midler til opprydding av plast som kommer på avveie.

Klimautfordringen er med på å endre og ødelegge naturen. Konsekvensene av våre utslipp endrer naturen mye raskere, spesielt her i Nord-Norge. Endringen av naturen gjør at økosystemene vi som mennesker nyter godt av ødelegges. Det biologiske mangfoldet svekkes og vi risikerer å miste medisiner som har sitt opphav i utryddede arter og tjenester. Bekjempelse av klimaendringen og naturvern går derfor hånd i hånd. I noen tilfeller kan det likevel være en konflikt mellom klimatiltak og naturvern. Vi mener at det er de negative konsekvensene for hele menneskeheten i dag og i fremtiden som skal vurderes strengest. Arbeiderpartiet vil arbeide for at den nye fylkeskommunen blir sertifisert som miljøfyrtårn.

natur og miljø