Valgresultatet 2023

Leserinnlegg Kristina Hansen, leder Finnmark Ap

Vi er en uke ute i november og alle konstitueringer i Finnmark etter kommune- og fylkestingsvalget 2023 er unnagjort. Arbeiderpartiet er fortsatt fylkets største parti, likevel ble resultatet for AP kort sagt nedslående. 7 av 18 mulige ordførere og vi fikk ikke fylkesordføreren. Det er langt unna de ambisjonene vi hadde i Finnmark foran valget 2023.

Men det synes ikke som det blåser noen kraftig Høyrevind i fylket vårt. Riktignok har borgerlig side markant framgang i kommunene Alta, Sør-Varanger, Hammerfest, Tana og Porsanger, men i fylkestingsvalget har de borgerlig partiene tapt oppslutning sammenlignet med fylkestingsvalget i 2015. Borgerlig side, d.v.s. Høyre med 4 representanter på tinget, fikk likevel fylkesordføreren og SP med 2 representanter fikk fylkesvaraordføreren. I tillegg har Høyre 3 ordførere i Finnmark. Arbeiderpartiet har fortsatt størst oppslutning i 10 kommuner og i fylkeskommunen der vi har 8 representanter. I tre av de øvrige kommunene er det praktisk talt dødt løp mellom største parti og AP på andreplass. Vi kan notere økt oppslutning i 8 kommuner. Det er kun AP som stilte liste i alle kommuner i Finnmark.

Så hva kan det skyldes, at til tross for at både på fylkes- og nasjonalt nivå, under Aps ledelse, har levert utrolig mye bra poltikk for Finnmark - oppdeling av det sammenslåtte fylket, gratis barnehage, økt nedskriving av studielån, økt Finnmarksfradrag, tiltakspakker til Øst-Finnmark, fiskerihavner, en rekke satsinger på samisk språk og kultur mm. – ikke fikk høyere oppslutning og ikke fikk flere ordførere ved kommune- og fylkestingsvalget 2023?

Kraftpakken  

Mange peker på kraftpakken for Finnmark, som årsaken. Det er ingen tvil om at kraftpakken satte mange andre saker i skyggen, egentlig i hele fylket, men det ser ut som betydningen av saken varierer fra kommune til kommune. I indre Finnmark, der reindriftsinteressene er store, har kraftpakkesaken (særlig sammen med en uløst Fosen-dom) åpenbart vært negativ for AP, både for valgoppslutning og for konstitueringsfasen. Andre kommuneparti rapporterer også at saken ble svært negativ for valgkampen. Samtidig ser vi et annet bilde i kommuner der 1. kandidaten tydelig støttet kraftpakken og fokuserte på helheten og andre tiltak i pakken enn bare elektrifisering av Melkøya (420 kW-linjer). Der har AP økt oppslutning. Så bilde er i alle fall ikke entydig, men saken fikk, uten tvil, stor plass i valgkampen.

Bygdelister og Nordkalottfolket      

Den store valgvinneren ved fylkestingsvalget ble Nordkalottfolket (NKF). NKF gjorde et brakvalg og er nå tingets neststørste parti med 7 representanter og en valgoppslutning på 19 %. I flere av kommunene stilte også lister uten partitilknytning til valg, såkalte bygdelister, som har fått stor valgoppslutning.

Finnmark har nå 3 ordførere fra bygdelister og NKF og bygdelister har som vippeparti i realiteten avgjort ordførervalget både i fylkeskommunen og i flere andre kommuner i Finnmark. Og mye tyder på at disse aktivt har søkt samarbeidsallianser med mål om å unngå at AP kom i maktposisjoner.

For Finnmark AP er det nå viktig å spørre seg hva som har gitt dette resultatet. Hva er det som får 30,9 % av de som stemmer til fylkestingsvalget i AP-bastionen Hammerfest til å stemme på NKF? Er det fordi de har bedre politikk og bedre løsninger for buss- og båtruter, tannhelse og videregående skole? Det samme kan man spørre om i Porsanger der Nordkalottfolket fikk mer enn hver 3. stemme (34,4 %), i Alta der NKF fikk mer enn hver 4. stemme (27,4 %) og flere andre Finnmarkskommuner med høy oppslutning til NKF. Hvis ikke det er politikk og politiske løsninger, hva er det da? Er det protest? eller bare det at man vil ha «noe annet, noe nytt»? Er det politikkområder som arealpolitikk eller samepolitikk som avgjør stemmegivingen? Disse spørsmålene og flere andre må Finnmark AP nå stille seg. Trolig er det ikke ett enkelt svar, men en kombinasjon av flere forhold, som har gitt det resultatet vi sitter med.

Det merkelige er at flere av bygdelistene er sosialdemokrater, utbrytere fra AP og når det kommer til NKF er det åpenbart mange tidligere AP-velgere som har stemt på dem, jmf. tilfelle Hammerfest der AP går nesten like mye tilbake som NKF går fram. Det burde kunne danne grunnlag for politisk samarbeid med AP. Når det likevel ikke skjer må kanskje vi i AP gå en runde med oss selv og spørre oss om det er noe ved oss og vår partikultur, som må justeres.   

Kan noe av årsaken være at det lenge har vært klistret merkelapper på AP som maktarrogant, udemokratiske, avgjørelser tas på bakrommet etc? Det å gjenta noe lenge nok kan framstå som en sannhet. Dersom karakteristikkene har noe for seg, må AP ta et oppgjør med seg selv og drøfte egen partikultur.

Finnmark Arbeiderparti vil bruke valgets dårlige uttelling til å vurdere hva vi selv kan gjøre for å få innflytelse i henhold til vårt valgresultat. Vår sosialdemokratiske visjon er at alle mennesker er like og har like rettigheter. Ulikheter i samfunnet skal bekjempes både globalt, nasjonalt og regionalt.

Finnmark AP skal fortsatt være en tydelig kraft for videreutvikling av fylke vårt og våre tillitsvalgte, både i kommuner og i fylke kommer til å jobbe ufortrødent videre for lokalsamfunn og fylkets beste. Finnmark skal utvikles og bygges videre!  

KSH