Arbeiderpartiet og oppdelingen av Troms og Finnmark

Leserinnlegg av Kristina Hansen, leder Finnmark Ap

Det framgår av Altaposten 1. november 2021 at Finnmark SPs leder Geir Iversen skal ha sagt:

Vi må ikke glemme at Ap måtte presses av Senterpartiet, og organisasjonen "For Finnmark" til å stå opp for å få tilbake et selvstendig Finnmark. Sentrale politikere i Ap har sagt til meg at de egentlig ønsker en Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er derfor forventet at Ap kommer på banen med argument mot å skille Troms og Finnmark i to selvstendige fylkeskommune.

Geir Iversen – dette blir for dumt.

Allerede i mars 2019 programfestet Arbeiderpartiet oppdeling av det tvangssammenslåtte fylket i sitt fylkesvalgprogram for 2019 – 2023. Finnmark Arbeiderparti har gjort et målrettet og systematisk arbeid for oppdelingsvedtaket, som nå er innvilget.

Oppdeling av Troms og Finnmark er forankret i fylkesrådets politiske plattform, det er forankret i Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram og det er forankret i regjeringens plattform fra Hurdalen.

Og det var Arbeiderpartiet ved fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo som i februar 2020 fremmet sak for fylkesrådet om oppdeling. Mo var selv saksordfører for saken, som ble videresendt fylkestinget. Uten fylkestingets vedtak av mars 2020 om å sende søknad om oppdeling til kommunaldepartementet ville det ikke vært noen søknad om oppdeling av Troms og Finnmark å behandle. (Viken er i den situasjonen. De har ikke noen søknad inne til behandling, for det foreligger ikke noe fylkestingsvedtak der).

Det finnes nok enkeltpolitikere i Arbeiderpartiet som ikke går inn for oppdeling, akkurat som det også gjør det i Senterpartiet så vidt jeg kan registrere. Men det blir for dumt å skape inntrykk av motvillighet i Arbeiderpartiet. Det er et faktum at uten Arbeiderpartiets systematiske arbeid og initiativ ville vi vært langt unna noen oppdeling av Troms og Finnmark.   

KH