Psykisk helse

Leserinnlegg av Bernth Sjursen og Andrine Klaussen Simonsen, stortingskandidater for Finnmark arbeiderpartiet

Vi har hatt et år med pandemi og et år med isolasjon og ensomhet; et helt år hvor den norske befolkningens psykiske helse ble neglisjert av regjeringen. For mens mange har opplevd ensomhet for første gang, så er dette den vanlige hverdagen til 1 av 10 ungdom. Noen har for første gang opplevd målløshet og mangel på motivasjon, og en tredjedel av jentene på VG3 har symptomer på depresjon. De kjenner det på kroppen daglig. Løftet om “tilbake til hverdagen”, er ikke et løfte om forbedring for mange. Derfor trenger vi en varig satsing på psykisk helse

Hverdagen ble vanskeligere og trykket på helsetjeneste økte. Høyreregjeringen valgte å nedprioritere mental helse i kommunene, de sliter allerede med finansiering og rekruttering. Manglende tilbud er ikke fremmed for oss i distriktene, men hvor du bor skal ikke bestemme hvor god psykisk helsevern du mottar. Det er i distriktene at verdiene skapes, og menneskene her gjør sitt beste for å bidra til fellesskapet og dugnaden. Regjeringens satsning på vår mentale helse er skuffende og ikke utstyrt til å takle de utfordringer som pandemien setter i gang.

Tallene er skremmende; en av tre opplever pandemien som psykisk belastende, sykehusene opplever en økt pågang av barn og unge, og hjelpetelefonene oversvømmes. Men dette er ikke bare tall, dette er mennesker som har behov for å bli sett. At selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant unge menn bør være mer enn nok til å varsku om alvoret. Da er det spesielt skuffende at regjeringen kun kommer med små summer til de livsviktige oppgavene. Deres uvillighet har krevd en ekstra innsats fra opposisjonen, og Arbeiderpartiet har sikret at satsingen tidobles. Likevel vil ikke satsingen være stor nok før tilbudet når alle som trenger det. Vi har ingen å miste. 

Pandemien har betydd ensomhet, isolasjon og tomhet for mange, og det er ingen slutt i sikte med det første. Tiltak må iverksettes innen psykisk helse – fra tidlig forebygging til spesialisert behandling. Arbeiderpartiet var med resten av opposisjonen enige om 230 mill. kr til lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, mens høyresiden sier nei. Det kreves tidlig innsats og opprustning av lavterskeltilbud før det blir for sent. At regjeringen står handlingslammet på sidelinjen blir rett og slett uforsvarlig når det står liv på spill.

De store oppgavene løser vi best i fellesskap.