Et trygt og godt arbeidsliv for alle.

Tor Inge Hoaas 5. kandidat og Geir Ove Bakken 11. kandidat fylkestingslista Troms/Finnmark

Valgkampen 2019 er godt i gang. Valgdagen 9. september vil være avgjørende for hvilket arbeidsliv som møter oss i framtiden. Dagens regjering styrt av FrP og Høyre fører en arbeidslivspolitikk som ikke skaper et trygt og godt arbeidsliv. Vi i Arbeiderpartiet ser at endringene i arbeidslivet skjer i stadig større tempo gjennom en rekke større og mindre endringer av lover, regler og forskrifter som treffer hardt for de som trenger det mest.Verdien av å ha arbeid å gå til hver dag blir bare enda viktigere. Arbeidsfolk trenger politikere som i større grad enn dagens regjering ser verdien av:*   sterke fagforeninger som ivaretar arbeidstakerinteressene*   å bekjempe enhver form for sosial dumping i hele arbeidslivet*   å sette krav til leverandører om norske lønns- og arbeidsvilkår i hele arbeidslivet ved anbudsutsetting*   at tillitsvalgtes og verneombudets status og muligheter til innsyn økes*   at hovedregelen skal være 100% stilling*   en søndag uten åpne butikker*   lærlinger i alle bedrifterDagens politikk fører til at flere og flere arbeider deltid, gjerne på flere arbeidsplasser. Vi ser helt klart framvekst av det nye arbeidslivet, det såkalte «løsarbeidersamfunnet».Dette er arbeidsfolk som når de legger seg om kvelden, ikke vet om de har arbeid å gå til dagen etter. Dette er en uverdig utvikling. Vi bygger ikke gode lokalsamfunn av dette.Arbeiderpartiet snur ikke ryggen til arbeidsfolk. Vi aksepterer ikke at arbeidsgivere, bransjer og bedrifter utnytter arbeidsfolk og driver med sosial dumping. Vi heier på fagforeninger, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsfolk og arbeidsgivere som samarbeider til det beste for alle i arbeidslivet.Vi snur ikke ryggen til arbeidsfolk.Vi stemmer på Arbeiderpartiet, og vi håper at du også vil gjøre det.

Geir ove og tor ine