Silje Vollan Nilsen

10.kandidat fylkestinget i Troms og Finnmark

Bli kjent med Silje Vollan Nilsen

Silje Vollan Nilsen er 22 år, fra Honningsvåg og studerer til daglig i Alta. Hun stiller for første gang og står på 10. plass på Arbeiderpartiets liste fil fylkestingsvalget, i tillegg til å være kandidat i Nordkapp kommune. 

Dette vil Silje jobbe for

Vi ser at altfor mange sliter med å få lærlingplass etter to år på videregående. Det skal være trygt å velge yrkesfag, man skal ikke trenge å være redd for at man ikke får fullført utdanningen sin. Derfor vil vi innføre en lærlingplassgaranti slik at alle har rett og mulighet til å fullføre sin utdanning og vet at de har en lærlingplass å gå til i framtiden. 

Klimakrisa er vår tids største utfordring, da er det viktig at vi legger til rette for at alle skal kunne ta miljøvennlige valg i hverdagen. Et godt, effektivt og rimelig kollektivtilbud er noe som gagner alle, og i tillegg er et mer miljøvennlig valg. 

Som ungdom er bolyst viktig for meg. Det skal være attraktivt å flytte tilbake til distriktet etter endt utdanning. Bedre kvalitet i skolen, kulturtilbud og kollektivtilbud er viktig for å få unge til å etablere seg og ville stifte familie i distriktet. 

Funfact om Silje:

Silje har i mange år vært aktiv i turnmiljøet i Finnmark. I dag er hun trener for Alta Turnforening, sitter i styret i Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og er dommer i rytmisk gymnastikk. 

Silje Vollan Nilsen