Et sterkt forsvar for kysten og Finnmark

En ny regjering med Arbeiderpartiet er vår viktigste garanti for et styrket forsvar i Finnmark!

Langtidsplanen (LTP) for forsvaret ble lagt frem og vedtatt høsten 2016. Det var feigt av regjeringen å utsette behandlingen av landmakten, Hæren og Heimevernet, som er avgjørende for et sterkt forsvar i Finnmark.

Dagens regjering foreslo ingenting for Garnisonen i Porsanger i LTP, og vi vet ennå ikke hva statsråd Ine Marie Eriksen har planlagt å foreslå for Finnmark. Økt oljetransport langs norskekysten og økt russisk øvelsesaktivitet i Barentshavet viser at beslutningen om nedlegging av kystradarkjeden var feil. Det er grunn til å være kritiske.

Aktiv overvåking av kysten langs hele Nord Norge, både miljøovervåking og militær overvåking blir borte når kystradarkjeden, med fire stasjoner bare i Finnmark nedlegges innen 2020, uten at alternativer finnes.  

Forsvaret har stått i stor omstilling de siste tiårene på grunn av et endret verdensbilde. Det som en gang var et sterkt forsvar i Finnmark, begrenser seg nå til grensevakten i Sør Varanger, i tillegg til en liten alliert treningsavdeling og et svekket Heimevern i Porsanger.

Verden har igjen endret seg. Fagmilitære råd anbefaler økt aktivitet på Garnisonen i Porsanger, med hærstyrker i bataljons format. Det vil være viktig for Norges forsvarsevne i fremtiden.

Vi kommer til å slåss for å sikre økt trygghet for Finnmarks befolkning. I det ligger en forventning om at hæren flytter tilbake til Garnisonen i Porsanger med minimum en bataljon, alliert trening videreføres med base på GP og at det settes inn tiltak i det norske forsvaret som vil sikre en god rekruttering til Heimevernet, som er viktig i forsvaret og beredskapen til Finnmark. Vi krever også at kystradarkjeden driftes videre inntil klare alternativer er på plass.

Porsanger er klar, Finnmark er klar – nå handler det om å sikre en politisk ledelse nasjonalt som vil stille opp sammen med oss.

En ny regjering med Arbeiderpartiet er vår viktigste garanti for et styrket forsvar i Finnmark!

Ingalill Olsen, Stortingskandidat

Aina Borch, Ordfører i Porsanger

Ingalill og Aina