Elektrifisering skal ikke gå utover vekst og utvikling i Finnmark!

Denne helgen slår Arbeiderpartiet fast på sitt landsmøte at elektrifisering ikke skal gå utover vekst og utvikling i Finnmark. 

Gjennom arbeidet på landsmøte har vi kommet fram til gode formuleringer og løsninger som gjør oss trygge på at elektrifisering ikke vil svekke muligheten for vekst og utvikling i hele nærings,- og samfunnslivet i nord. Løsninger som sikrer tilstrekkelig nett og kraft, og også forhindrer ukontrollert prisvekst på strøm i nord. Det hviler et stort ansvar på regjeringa for å lande gode løsninger i nord, og dette har vi tillit til at blir fulgt opp av både Åsland og Vestre.

Bilde av Linda Randal og Bjørn Johansen

Bjørn Johansen og Linda Beate Randal