En sterk fiskeripolitisk stemme fra Finnmark

Stemmer du Arbeiderpartiet, er du med på å sikre Ingalill Olsen stortingsplass. Slik sikres Finnmark en tydelig fiskeripolitisk stemme i Oslo!

Mandag 11. September er det stortingsvalg. Selv om man noen ganger får inntrykk av at vi skal velge Erna, Jonas, Trygve eller en av de andre partilederne, så er det faktisk Finnmarks ombudsmenn og -kvinner vi finnmarkinger skal stemme på. Det er de som skal representere oss på Stortinget de neste fire årene.

Vi ønsker oss selvfølgelig godt representert i mange saker, men det er ett saksfelt, som til alle tider har trumfet de fleste andre i Finnmark; fiskeripolitikk. Fisken er grunnleggende viktig for fylkets samfunnsbygging og finnmarkingene har derfor sterke fiskeripolitiske interesser. Sterke talspersoner for denne næringa er derfor strategisk viktig å ha på Stortinget.

Finnmark Arbeiderparti har alltid kjempet for at fisken skal gi arbeidsplasser lokalt, og etter Høyre/Frp-regjeringens forslag om å fjerne pliktsystemet har vi også fått tydeliggjort Arbeiderpartiets mål om at den skal landes og bearbeides her. Vi har evne og vilje til å lære av erfaringene og vi trenger nå de beste folkene vi har til å sørge for at det blir gjennomført i praksis.

Ingen av de høyt plasserte stortingskandidatene har et så stort hjerte for fiskeripolitikken som Ingalill Olsen. I alle år i politikken - og det er ikke få - så har hun med ekte engasjement, bankende hjerte og dyp innsikt frontet Finnmarks fiskeripolitiske interesser.

Ingalill kan godt ha fått ansvar på andre politikkområder, hun var blant annet fraksjonsleder i Stortingets kommunalkomite i perioden 2009 – 2013. Men aldri om hun av den grunn nedprioriterte fiskeripolitikken. Til det var engasjementet for stort og ekte. Fiskeriene og fiskerinæringa er grunnleggende viktig for Finnmark og finnmarkingene. Det er de også for Ingalill Olsen.

I tillegg til å være stortingskandidat, så er Ingalill medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre. Ingalill ligger med andre ord an til å få en plass på Stortinget og bli en del av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, samtidig som hun sitter i Arbeiderpartiets sentralstyret. Det gir store muligheter for å påvirke og utøve innflytelse i viktige sentrale maktpolitiske organer der premisser legges og viktige beslutninger tas.

Denne muligheten må vi ikke la passere. Ved å stemme Arbeiderpartiet er du med på å sikre Ingalill Olsen stortingsplass og slik sikre Finnmark en tydelig fiskeripolitisk stemme i Oslo.

Godt valg!

Kystordførerne i Arbeiderpartiet

Kristina Hansen             Geir Knutsen

Rolf Laupstad                 Stine Akselsen

Trond Einar Olaussen    Robert Jensen

Eva Danielsen Husby      Alf E. Jakobsen

Terje Wikstrøm                 Aina Borch

Frank Ingilæ                       Knut Inge Store

Rune Rafaelsen                 Monica Nielsen

Ingalill