Odne Stunes

15.kandidat fylkestinget i Troms og Finnmark

Bli kjent med Odne Stunes

Odne Stunes er 46 år, fra Bjørnevatn og bor i Kirkenes. Er kommunestyremedlem i Sør-Varanger kommune, der møter han også fast i formannskapet. Har 3 barn. Underviser på Kirkenes ungdomsskole.Odne er vår 15. kandidat til fylkestingsvalget og stiller til gjenvalg i Sør-Varanger kommune.

Dette vil Odne jobbe for

Han vil jobbe for å styrke kunnskapen, aktiviteten og nærværet i nord. Desentraliserte tilbud innen utdanning er viktig for å rekruttere dyktige fagfolk innen omsorg- og oppvekstsektoren. Gjennomføringsgraden i den videregående skolen må også økes.

Vi bygger et sterkere fellesskap sammen. Odne har et sterkt engasjement for de kulturelle møteplassene som idrettsarrangementer og grenseoverskridende festivaler hvor bredden av kulturutrykk løftes fram.

Han vil at vi skal snakke høyere for å bygge under de samfunnsmessige aspektene med nordområdepolitikken. Odne vil ha sterkere initiativer som visumfrihet og økt fokus på Barentssamarbeidet.

Arbeiderpartiet bygger et sterkere fellesskap der arbeidsplassene og verdiskapningen tilhører fylket og regionen. 

Odne