Finnmark trenger ladenettverk for elbiler

av stortingsrepresentant Runar Sjåstad

Stortinget har vedtatt at om fem år skal alle nye biler være elbiler. Dette vil være umulig å oppnå i Finnmark uten en ekstra innsats. Finnmark fylke er det eneste fylket uten hurtigladenettverk for elbiler. Kun en stasjon i Kirkenes og en i Alta er altfor dårlig.

I 2016 var første anbudsrunde, og da var det ingen som søkte. Regjeringen har ikke tatt nødvendige grep, men overlatt ansvaret til Enova og hurtigladeoperatørene. Selv om det ytes investeringsstøtte på 100 %, er effekttariffene og manglende støtte til drift utfordrende for utbygger. Derfor har det vært fire år uten særlig framgang.

I sommer gikk fristen til å søke Enovas anbud om å bygge ut hurtigladenettverk i Finnmark, ut. Det var kun Fortum som søkte i samarbeid med 7 lokale kraftselskaper. De har laget et tilbud med 25 ladestasjoner som dekker hele Finnmark og Nord – Troms.

Det var anslått at anbudsprosessen skulle landes i august, men fortsatt - et drøyt halvår etter at fristen gikk ut - er det ennå ikke avklart om det blir noe av utbyggingen. Samferdselsministeren ser ut til å ha overlatt styringen og ansvaret for å få på plass nødvendig ladenettverk til Enova og ladeoperatørene. Det kan se ut som om Enova har lite nytt å melde.

Arbeiderpartiet vil ha Finnmark med på overgangen til nullutslippsbiler. Det er synd at regjeringen somler og ikke deler våre ambisjoner. Flere har skaffet seg elbiler i Finnmark etter lovnader om at det skulle bygges et hurtigladernettverk. Elbilens andel av nybilsalget ligger på 11%. Samtidig er det mange som ikke kan gå over til elbil pga. manglende ladenettverk.

Skal Finnmark være med på overgangen til nullutslippsbiler, må ladeinfrastruktur være på plass i hele landet.  Da forventer jeg at samferdselsministeren skal fortelle innbyggerne i Finnmark om de kan føle seg trygge på at de vil få tilgang til et hurtigladenettverk.  Også finnmarkingene fortjener å være med på den grønne omstillingen.