Vekstplan Nord-Norge

Ny giv for arbeidsplasser i Finnmark

Det er på tide med en ny giv for vekst og arbeidsplasser i Finnmark. I Vekstplanen løfter vi fram ni satsinger som vil skape grunnlag for økt vekst og verdiskapning. Fellesnevneren for satsingene er at lokalsamfunn skal ha større innflytelse på egne ressurser. De viktigste sakene for Finnmark er:  

-Mer av verdiene fisk, olje og gass skal bli igjen i Finnmark

-Desentralisert utdanning skal styrkes

-Si nei til evigvarende kvoter

-Bygge 420 kV kraftlinje fra Adamselv til Varangerbotn

-Stille opp med tiltak for reiselivet  slik at de klarer seg gjennom pandemien  

-Høyhastighets internett til alle, på lik linje med strøm

-Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Hele Vekstplanen kan du lese i vedlagt dokument.