Forskjellene mellom folk øker i Finnmark: De med minst får dårligere råd, mens de med mest drar i fra

Ingalill spurte finansministeren om lønna til innbyggerne i Finnmark og fikk svar som fryktet.

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) spurte finansminister Siv Jensen om husholdningens inntektsutvikling etter skatt fra 2013 til i dag. Svaret viser at forskjellene øker mellom folk i Finnmark: De med minst blir hengende etter, mens de med mest drar ifra. 

- Dette viser at høyreregjeringens usosiale og urettferdige politikk med skattekutt til dem med mest fra før også rammer familier i Finnmark. Dette er en urettferdig utvikling som vi i Arbeiderpartiet vil stoppe, både lokalt og nasjonalt, sier Olsen (Ap).

Tallenes tale for Finnmark er nemlig klar: 

Tidelen med lavest inntekt har fått betydelig     redusert kjøpekraft under Erna Solbergs regjeringstid. Det betyr at de får     mindre igjen for inntekten sin etter skatt i dag, enn i 2013. Tre av ti     har enten fått dårligere råd eller står i praksis på stedet hvil siden da.     Samtidig har den rikeste tidelen dratt i fra,     og fått over 17.000 kroner i økt årlig inntekt etter skatt. Innbyggerne «i     midten» har kun hatt små økninger i inntekten sin. 

- Høyreregjeringen er passive i møtet med økte forskjeller. De er ansvarlige for at den norske velferdsstaten vår bygges ned, mens de aller rikeste skal få sitte igjen med enda mer av samfunnets verdier, sier Olsen. 

Forskjellene øker over hele landet

I vår la regjeringen frem sin egen «ulikhetsmelding» til Stortinget som viser at forskjellene øker over hele landet. Forskjellene mellom folk øker, både for inntekt og formue. Stortingsmeldingen avslører at de tretti prosent husholdningene med lavest inntekt, har fått redusert kjøpekraft på landsbasis. 

- Disse familiene har altså mindre å rutte med på butikken enn det de hadde da høyreregjeringen tok over i 2013. Samtidig har de rikeste fått om lag åtte milliarder i skattekutt. Det er uakseptabelt, sier Olsen. 

Flere av dem som tilhører familiene med dårligst råd, er også i jobb. Det er første gang på 30 år at så store grupper har fått redusert kjøpekraft i en fireårsperiode, viser regjeringens tallmateriale. 

- Dette skjer samtidig som regjeringen gjør hverdagen dyrere for folk flest, med dyrere barnehage, dyrere strøm og en dyrere pendlerhverdag. Samtidig reduserer de i viktige stønader til utsatte grupper, som kuttet i arbeidsavklaringspenger er et eksempel på. De angriper hverdagen til folk flest, for å betale for skattekutt til de rikeste, sier Olsen. 

Arbeiderpartiets tre løsninger for mindre forskjeller

I Norge har vi til nå hatt små forskjeller, relativt høye lønninger og høy tillit. Men nå er alt dette under press. De med mest drar fra, de med minst henger etter. Det er dårlig for enkeltmennesker og dårlig for samfunnet. 

Arbeiderpartiet vil derfor redusere forskjellene mellom folk gjennom tre hovedgrep:

- Vi vil ha et mer rettferdig og mer omfordelende skattesystem, bedre velferd til alle som skolemat, gratis SFO/AKS for de minste, samt en god og verdig eldreomsorg. Vi vil også jobbe for et trygt og organisert arbeidsliv der alle kan sikre seg en lønn å leve av, sier Olsen.

Arbeiderpartiet vil ikke øke skattene for alle, men de vil ha et mer rettferdig opplegg. Fire av fem lønnstakere vil få uendret eller lavere skatt med Arbeiderpartiets skatteopplegg. De rikeste har mulighet til å bære en litt større bør enn i dag. 

- Større økonomiske forskjeller bør få alle varsellamper til å blinke. Ingen skal måtte få dårligere råd i Norge, når de aller rikeste får lov til å bli enda rikere, sier Olsen.

Lenke til spørsmålet og regjeringens tilsvar: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76157

ingalill