Forsvaret i Finnmark

Forsvarssjefens militærfaglige anbefaling er det viktigste innspillet i arbeidet med Regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen skal vedtas i Stortinget i juni 2016. Finnmark Arbeiderparti vil, i tiden fram mot Stortingsbehandling, jobbe aktivt for å sikre økt militær tilstedeværelse og økt beredskap i fylket.

original_1478641533_2359605

For Finnmark Arbeiderparti nordområdene Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Derfor er det viktig å sende tydelige politiske signaler om at Norge vil ivareta sine egne og internasjonale interesser i nord.

En styrking av forsvaret er ikke bare relatert til sikkerhetspolitiske forhold, men også knyttet til beredskap, miljø, økonomiske- og ressursmessige interesser. Økt militær tilstedeværelse vil styrke beredskapen i fylket.

Finnmark Arbeiderparti er tilfreds med at forsvarssjefen vil styrke Finnmark med en mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen og et jegerkompani i Kirkenes og slik at prioriteringene fremover rettes mot nasjonale ressurser for Finnmark og en styrking av forsvarets tilstedeværelse i Sør-Varanger og Porsanger

Finnmark Arbeiderparti er imot at befalsutdanningen i heimevernet flyttes fra Porsanger. Vi er bekymret for rekrutteringen til heimevernet. Heimevernet er ekstremt viktig i beredskapssammenheng for alle kommuner i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti mener at det er nødvendig å vurdere om mengden beredskapsmateriell som er lagret i Finnmark er tilstrekkelig og hensiktsmessig.

Finnmark Arbeiderparti er svært negativ til en avvikling av kystradarkjeden og kommer til å følge opp dette særskilt.

Finnmark Arbeiderparti vil påpeke at den nasjonale og bilaterale dialogen med nabolandene er avgjørende for en stabil og tilfredsstillende utvikling i nord. Finnmark Arbeiderparti mener at Finnmark fylkeskommunes rolle i bilaterale samarbeidet er spesielt viktig i forhold til en god dialog i nord.