Vi skal gjøre Finnmark best i Norge på næringsutvikling!

Christian Bergeton Klaussen, 2.kandidat til fylkestingsvalget for Finnmark Arbeiderparti

Den viktigste jobben for Finnmark Arbeiderparti er å snu befolkningsnedgang til befolkningsvekst! Vi skal sørge for arbeid for alle, ved å legge til rette for et inkluderende, verdifullt og grønnere arbeidsliv. Vi vil at det skal være «lys i ALLE husan.» Da må vi gjøre det attraktiv å etablere bedrifter, bo og leve i vårt langstrakte fylke.

Finnmark Arbeiderparti er på lag med arbeiderne og næringslivet! Vi skal jobbe for en aktiv næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv som styrker Finnmark sin konkurransekraft. Derfor er det viktig at vi at vi heier på hverandre og samarbeider på tvers av kommunegrenser.

Vi mener at Finnmark fylkeskommune skal være en framtidsrettet fylkeskommune som spiller på lag med næringsutviklere og som satser på en grønn framtid i Finnmark. For eksempel kan man se til hydrogen og ammoniakk satsingen i Berlevåg. Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for at fylkeskommunen ønsker nye næringsutøvere og bedrifter velkommen til Finnmark.

Vi skal satse på kunnskapsrike, nytenkende og miljøvennlige løsninger, og derfor må man stille flere krav til de som ønsker å etablere seg i Finnmark. Bedriftene må ha ordnende arbeidsforhold, ta vare på miljøet og naturressurser, og skape helårlige lokale arbeidsplasser.

Arbeid for alle handler om mer enn en inntektskilde, det handler om mestring, engasjement og samarbeid. Derfor må vi stille sterkere krav om variasjon og framtidsrettet tenkning i næringslivet.

Finnmark Arbeiderparti skal satse på hele Finnmark, fra Loppa til Sør-Varanger. I takt med at vi etablerer flere arbeidsplasser i privat næringsliv må vi også styrke og videreutvikle de offentlige kontorene i Finnmark. På den måten kan vi snu befolkningsnedgangen til befolkningsvekst!

Finnmark Arbeiderparti vil:

  • Arbeide for størst lokale ringvirkninger av næringsvirksomhet som båndlegger og bruker areal.
  • Arbeide for at det skapes nye grønne arbeidsplasser og at Finnmark blir et nasjonalt fyrtårn for hydrogen gjennom at Finnmark har alle ledd i verdikjeden
  • Arbeide for at flest mulig som arbeider i Finnmark lever og bor i Finnmark.
Bilde av Christian Bergeton Klaussen