Per Sandberg på røvertokt langs kysten

Debattinnlegg av Ingalill Olsen, partileder og 2. kandidat til Stortinget

I nordnorske aviser og på sosiale medier koker det over av skjellsord mot fiskeriminister Per Sandberg. Hva er årsaken til dette kollektive raseriet?

Årsaken er at Per Sandberg har misbrukt sin stilling som fiskeriminister og sendt et forslag til Stortinget som innebærer at trålerne skal få beholde mesteparten (80 %) av sine kvoter, slippe sine leveringsforpliktelser, ta pengene og smile herfra og til nærmeste bank. Som plasterlapp på dette overgrepet skal de resterende 20 % refordeles til kystflåten.

Det kan jo høres besnærende ut for enkeltfiskeren, men hvor dum tror egentlig Per Sandberg at den nordnorske kystbefolkningen er? Tror han ikke at vi har avslørt at han tar 80 % av Nord-Norges fisk med leveringsplikt til nordnorske anlegg og gir de gratis til trålrederne? Jo, jeg glemte å fortelle at Per forslår at de skal bidra med en liten engangsavgift på 100 millioner kroner. Det er for småpenger å regne når førstehåndsverdien er på minst 1500 millioner kroner.

Hvorfor skal trålrederne få dette?

1)      Er det fordi de har oppfylt sine leveringsforpliktelser?

2)      ER det fordi de har oppfylt sin samfunnskontrakt?

3)      Er det fordi det er ulønnsomt å fiske opp den fisken de har fått konsesjon med betingelser på?

Svaret på disse tre spørsmålene er NEI!Retorikken fra Sandberg knyttet til begrunnelsen for forslaget er velkjent og fordummende; leveringsforpliktelsene fungerer ikke, er utdatert, bidrar ikke til å styrke fiskeindustrien på land osv.

Det er en fundamental naturlov knyttet til en lønnsom fiskeindustri, de må ha tilgang til fisk, og sånn sett har rederiene underminert fiskeindustrien på land gjennom å omgå leveringsplikten. Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) uthulte leveringsplikten og omgjorde den til tilbudsplikt,- en plikt trålerne har omgått i stor stil.Et storstilt ran fra kystenGjennom dette forslaget så har Per Sandberg og H/Frp-regjeringen vist sitt sanne ansikt. De tar fra kysten og gir til trålredene.

Per Sandberg fremstår som en politiker som vendte kystfolket ryggen, som valgte Havfisk foran havet og som tydeligvis har Kjell Inge Røkke som sitt forbilde. Ingen mann har hatt et slikt omdømmetap som Kjell Inge Røkke i Finnmark, Han kom, smilte, løy og tok ressursene med seg. Sånn sett er Per Sandberg i samme kategori, avkledd som en av samme ulla.RaseriFolk er forbanna og de sier og skriver rett ut, uten omsvøp, hva de synes. Jeg kan ikke overgå skipper Vegard på M/S «Sandfjordjenta»s elleville bannskapskarakteristikk av Per Sandberg, til det er jeg for strengt oppdratt. Men jeg kan bidra med å sette ord på den forakten kystfolket i Finnmark føler for det Per Sandberg har misbrukt makta si som fiskeriminister til. Han har et verv hvor han kan forandre og forbedre fiskerinæringa, til beste for yrkesutøverne på sjø og land, næringa og kystsamfunnene.

Per Sandberg sviktet fundamentalt, og valgte trålrederne, ikke kystbefolkninga. Finnmark H og FRP støttet galskapen. Jeg er ikke overrasket over at Frank Bakke-Jensen står bak dette sammen med Per Sandberg, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få oppleve at leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik og Finnmark Frps Bengt Rune Strifeldt skulle applaudere at fiskerettigheter fra Finnmark skulle tas ifra oss. Det er ikke til å tro! De er lojale mot Sandberg og regjeringa, selv om det rammer Finnmark. Nå gjenstår det å se hva regjeringens støttepartier Venstre og KRF gjør.

Finnmark Arbeiderparti mener at alle fisk med leveringsbetingelser til fylket skal over kai i Finnmark. Dersom dette er for tunge byrder for trålrederiene må de gjerne la kvotene bli igjen. Her er kystfiskere nok som vil dele på disse kvotene.Trålstigen (fordelingen mellom kyst- og havflåten) vil uansett bli endret hvis Sandbergs forslag går gjennom. Det betyr at trålstigen er i spill, og kanskje man må vurdere om et slik grep bør føre til ressursrente på trålfisk, dersom andre partier kommer i regjering. FRP og H forslag kommer ikke til å stå seg, selv om det blir presset igjennom i vårsesjonen i Stortinget.

Ingalill Olsen om Per Sandbergs ran av kysten